Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu, mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

poniedziałek 18 lutego 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Partnerstwa społeczne wsparciem gospodarki rynkowej

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Pomoc 2  fot. fotolia.pl

Współpraca środowiska lokalnego oraz odbudowa zaufania społecznego. To niezwykle trudne założenia, szczególnie w gminach, gdzie poziom bezrobocia i liczba osób wykluczonych społecznie jest bardzo wysoka. Szansą na przeciwdziałanie tym zjawiskom okazuje się być zbudowanie trwałych partnerstw i rozwój instytucji społecznej gospodarki rynkowej.

W Gminie Adamów, w województwie lubelskim jest ponad 400 zarejestrowanych bezrobotnych. Dlatego wsparcie ze strony władz lokalnych i organizacji pozarządowych jest konieczne. Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA w ramach Projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" dzięki działaniom partnerskim tworzy lokalne programy na rzecz gospodarki społecznej. 27 marca 2013 roku w sali sportowej przy Zespole Szkół w Szewni Dolnej nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Gminie Adamów. Członkowie Porozumienia wspólnie zadeklarowali, że do najważniejszych celów ich działań będzie należeć pomoc w rozwoju i funkcjonowaniu Centrum Integracji Społecznej i powstających w przyszłości spółdzielni socjalnych.

Początki zawsze są trudne

Nie wystarczy raz w miesiącu przyjść po zasiłek, a chęć pomocy nie ogranicza się wyłącznie do oddania starych ubrań. W przypadku CIS'u wymagana jest punktualność i zaangażowanie. – Często słyszę takie stwierdzenie – po co ktoś ma przyjść, jak może dostać zasiłek i popracować na czarno. To się na szczęście zmienia już po pierwszych miesiącach, kiedy Ci sami ludzie dowiadują się, że dostają ubezpieczenie, a czas pracy liczy im się do emerytury – tłumaczy Barbara Sadowska koordynatorka Projektu ZSWES z Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA. W Adamowie będą działać trzy warsztaty: gastronomiczny, remontowo-budowlany oraz rolno-leśny. Uczestnicy według predyspozycji będą przydzielani do konkretnego warsztatu.

Nowy początek

CIS w Gminie Adamów ma powstać 1 czerwca 2013 roku, najwięksi przedsiębiorcy z tego regiony zadeklarowali już pomoc. To będzie nowy początek dla 31 rodzin. Jak zapowiadają władze gminy, ta liczba ma się zwiększyć. W warsztatach pod okiem instruktora podopieczni CIS'u zdobędą potrzebny zawód, dzięki czemu będą mieli większe szanse na późniejsze zatrudnienie w tradycyjnej firmie. – Ci ludzie zaczynają doceniać swoją pracę, bo muszą się kontrolować, włożyć w to jakiś wysiłek. Dla niektórych to jest pierwszy prawdziwy okres pracy po 5-10 latach – dodaje Barbara Sadowska.

Dlaczego CIS?

Obecnie CIS stał się stałym partnerem firm komercyjnych. Cena proponowanych przez niego usług jest dużo bardziej korzystna, a wynika to m.in. z tego, że wypłaty pracowników socjalnych pochodzą z funduszu Powiatowego Urzędu Pracy. Pieniądze za wykonaną usługę przeznaczone są na opłacenie instruktora, księgowość, obiady pracownicze i dojazdy. Jeśli podopieczni CIS przykładają się do pracy i wypracują większe dochody, otrzymują premię motywacyjną. Praca trwa przez cztery dni w tygodniu. W piątek, podczas wspólnych spotkań, uczestnicy CIS mogą dowiedzieć się jak założyć spółdzielnie socjalną, napisać list motywacyjny, zaprezentować swoje doświadczenie i co zrobić po zakończeniu pracy w CIS.

Porozumienia zainicjowane przez Fundację Pomocy Wzajemnej BARKA obejmują działania związane z wdrożeniem nowatorskich form aktywizacji zawodowej osób zagrożonych bezrobociem, bezdomnych oraz osób niepełnosprawnych. Partnerstwo tworzy system lokalnego wsparcia oraz wytacza kierunki działań gospodarki społecznej. Celem nadrzędnym jest współpraca środowiska lokalnego w tym władz gminy, jak i właścicieli prywatnych przedsiębiorstw. Dzięki temu Fundacja chce odbudować zaufanie społeczne ludzi, którzy w wyniku zbiegów okoliczności, złych wyborów lub transformacji ustrojowej zostali wykluczeni społecznie.

Źródło: Dziennik Warto Wiedzieć