Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu, mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

poniedziałek 18 lutego 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Podsumowanie 4-letniej pracy Fundacji Barka w ramach Projektu systemowego „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Fundacja Barka - Ekonomia Społeczna

Prowadzona przez ostatnie  lata działalność Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, związana z budowaniem w Polsce systemu wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej i włączenia społecznego, przyniosła bardzo dobre rezultaty. Dostrzeżona została w Polsce i Europie.

 

 

 

 

 

 

Wypowiedź prof. Jerzego Buzka, byłego Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego

 

Jednocześnie istnieje duże zainteresowanie rozszerzeniem wypracowanego, przez Fundację Barka w partnerstwach, modelu działań poprzez Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP.

 

Debata wójtów, burmistrzów, starostów

 

W wyniku prowadzonej przez Fundację Barka działalności edukacyjno-formacyjnej powstały zintegrowane modele współpracy w 50 środowiskach lokalnych na rzecz włączenia społecznego i przedsiębiorczości społecznej z udziałem wójtów, burmistrzów i kluczowych partnerów lokalnych, dające możliwość odbudowy potencjału ludzkiego w wielu środowiskach, gdzie wcześniej nie funkcjonowały żadne działania z zakresu PS. Na szczególną uwagę zasługują następujące partnerstwa i przedsiębiorstwa społeczne:

 

1. W województwie podkarpackim w zbudowanych 8 partnerstwach lokalnych. Powstały centra integracji społecznej w Sanoku, Lubaczowie, Kolbuszowej,  Dębicy, Pilznie, Jarosławiu, Krośnie, a w Zarzeczu - spółdzielnia socjalna.

Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

 

W województwie podkarpackim nawiązana została współpraca z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, który w konferencji w Rzeszowie w dniu 02.10 2013 r. na temat przyszłości gospodarki społecznej powiedział, że województwo podkarpackie będzie się wzorowało na metodologii pracy wypracowanej przez Fundację Barka.

 

Konferencja unijna - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

 

2. W województwie lubelskim dokonały się poważne zmiany społeczno-ekonomiczne w 9 gminach. Na szczególną uwagę zasługują dokonania w gminie Ulhówek, Komarów, Adamów, Hrubieszów, Biała Podlaska, Rososz, Tuczna, Dubienka i Piszczac. W każdym z tych miejsc powstało partnerstwo lokalne oraz centra integracji społecznej i spółdzielnie socjalne dające rocznie możliwość reintegracji społeczno-zawodowej grupie ok. 300 osób długotrwale bezrobotnych. Nawiązana została współpraca z ROPS, z Radą Sejmiku Województwa Lubelskiego, które promują takie działania wśród innych gmin i powiatów np. korzystając z wypracowanych wcześniej przez Barkę modeli powstało Partnerstwo i CIS w Tomaszowie Lubelskim.

3. W województwie dolnośląskim powstały 2 partnerstwa lokalne (Ząbkowice Śląskie, Kłodzko) oraz 3 centra integracji społecznej. Nawiązana została współpraca z marszałkiem województwa oraz wojewodą dolnośląskim.

4. W województwie podlaskim powstały 4 partnerstwa lokalne  ( Sejny, Suwałki, Grajewo, Mońki) oraz  5 centrów integracji społecznej ( w powiecie sejneńskim -3). Rozwój partnerstwa lokalnych i przedsiębiorstw społecznych wspiera Marszałek Województwa Podlaskiego oraz ROPS.

5. W województwie mazowieckim powstały 3 partnerstwa lokalne (Marki, Legionowo, Sarnaki). Tworzone są tutaj 3 centra integracji społecznej. Swoją współpracę w rozszerzaniu idei budowania PL na rzecz przedsiębiorczości społecznej zadeklarował Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, który wskazał 4 kolejne gminy zainteresowane współpracą ( Szydłowiec, Mirów, Pionki, Sokołów Podlaski).

6. W województwie zachodniopomorskim powstało 6 partnerstw lokalnych (Złocieniec, Pyrzyce, Kamień Pomorski, Banie, Białogard, Goleniów, które zaowocowały powołaniem 7 spółdzielni socjalnych (wspieranych również w ramach projektu Niezależne Samodzielne Spółdzielnie Socjalne)  i centrum integracji społecznej w Złocieńcu.

7. W województwie śląskim powstało Partnerstwo w Częstochowie z udziałem prezydenta miasta i wielu organizacji obywatelskich. W ramach partnerstwa powstały 2 centra integracji społecznej, które rozwiązują problemy zadłużonych mieszkańców mieszkań komunalnych. Przykład współpracy w ramach partnerstwa CIS prowadzonego przez organizacje obywatelską  z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej, z OPS i PUP jest praktyką inspirująca inne samorządy lokalne w Polsce.

8. W województwie wielkopolskim szczególne działania podjęte zostały z Marszałkiem Województwa, Markiem Woźniakiem i z Prezydentem Poznania, Ryszardem Grobelnym w ramach utworzonego przez Fundację Barka, Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej im. Cyryla Ratajskiego. Poza tym powstało tu 6 partnerstw lokalnych tj. w powiecie gostyńskim ( Krobia , Borek Wielkopolski), w powiecie międzychodzkim (Chudopczyce), w Rawiczu (we współpracy z burmistrzem, stowarzyszeniem lokalnym, parafią i władzami więzienia w Rawiczu), w  Kępnie, Odolanowie, w Kawęczynie. W wyniku zawiązania partnestw lokalnych powstało w województwie  5 nowych centrów integracji społecznej, stowarzyszenie budownictwa ekologicznego oraz 3 spółdzielnie socjalne.

9. W województwie lubuskim osobiście włączył się do współpracy z Fundacją Barka wicemarszałek Maciej Szykuła, który wraz z ROPS i WUP uczestniczył w spotkaniach, które doprowadziły do uruchomienia pierwszych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie i Zielonej Górze. Powstało też wzorcowe partnerstwo lokalne w Dobiegniewie i Nowej Soli prowadzące CIS i  uruchamiające ZAZ. 

10. W województwie opolskim, świętokrzyskim, łódzkim, pomorskim powstały po 1 partnerstwie lokalnym ( Kędzierzyn Koźle, Końskie, Żarnów, Smołdzino). W każdym z nich powstało  centrum integracji społecznej. Zgłaszane są dalsze zaproszenia ze środowisk lokalnych.

 

Mapa zbudowanych w Polsce partnerstw lokalnych i przedsiębiorstw społecznych
w ramach Projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”

 

11. Wartością dodaną prowadzonej działalności jest duże zainteresowanie samorządów, organizacji obywatelskich w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Niemiec, Francji, (gdzie Fundacja Barka prowadzi działalność na rzecz wsparcia migrantów). Zainteresowanie metodologią pracy poprzez budowanie partnerstw lokalnych na rzecz włączenia i przedsiębiorczości zgłosili też parlamentarzyści rosyjscy,  MRR z Gruzji, a także przedstawiciele organizacji, uniwersytetów z krajów afrykańskich m.in. z Ugandy, Nigerii, Etiopii czy Kenii, gdzie powstało pierwsze w Afryce centrum integracji społecznej w Kenini Kaseo k/ Nairobi - więcej na ten temat znajduje sie tutaj

12. W Brukseli powołana została w czerwcu 2013 r. Międzynarodowa Sieć Innowacyjnych Przedsiębiorstw Społecznych (International Network of Innovative Social Enterprices, INISE), która składa się z 8 organizacji europejskich i 6 afrykańskich oraz 1 kanadyjska ( www.inice.org). Celem powołania organizacji jest praca nad formacją i integracją środowisk lokalnych w świecie wokół idei włączenia społecznego i przedsiębiorczości społecznej.  INISE opiera swoją działalność na doświadczeniach wypracowanych w środowiskach lokalnych w Polsce przez Fundację Barka.

Opracowała: Barbara Sadowska