Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

środa 22 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Priorytety Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej

Osiągnięcie celów Programu będzie możliwe dzięki realizacji działań mieszczących się w ramach pięciu kluczowych priorytetów oraz osiemnastu kierunków interwencji publicznej. Priorytety, jak i kierunki, zostały określone na podstawie analizy celów, które mają realizować, oraz zidentyfikowanych potrzeb ekonomii społecznej.

  • Cel operacyjny 1: Odpowiedzialna wspólnota realizowany jest za pomocą Priorytetu I, który oprócz wymiaru operacjonalizacji wskazuje przesłanie głównego kierunku rozwoju ekonomii społecznej w realizacji usług prozatrudnieniowych i usług użyteczności publicznej.
  • Cel operacyjny 2: Otoczenie realizowany jest za pomocą Priorytetów II i III, definiujących zadania w zakresie tworzenia przyjaznego otoczenia prawnego, organizacyjnego i finansowego – tworzącego infrastrukturalne oparcie dla rozwoju sektora ekonomii społecznej.
  • Cel operacyjny 3: Przywództwo realizowany jest za pomocą Priorytetu IV, obejmującego kwestie koordynacji działań na poziomie krajowym i regionalnym, kwestie włączenia ekonomii społecznej w główny nurt polityk publicznych oraz problematykę wsparcia dla działań sieciujących i orzeczniczych sektora ekonomii społecznej. 
  • Cel operacyjny 4: Kompetencje dla ekonomii społecznej realizowany jest za pomocą Priorytetu V, obejmującego kwestie świadomościowe, edukacyjne i kompetencyjne na rzecz ekonomii społecznej.

Wszystkie priorytety, działania i konkretne kierunki interwencji zostały określone w taki sposób, aby można było w sposób precyzyjny określić zadania do wykonania oraz sposób ich oceny.  

 

 

.
ZałącznikWielkość
Priorytety Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społeczne (plik PDF)496.66 KB