Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

poniedziałek 25 marca 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Projekt „Opracowanie zasad działania funduszu pożyczkowo-poręczeniowego dla przedsiębiorstw społecznych”

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Opracowanie zasad działania funduszu pożyczkowo-poręczeniowego

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka w okresie od 2010-06-01 do 2010-12-31 realizuje projekt „Opracowanie zasad działania funduszu pożyczkowo-poręczeniowego dla przedsiębiorstw społecznych”, współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (program MPiPS).

Celem projektu jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, poprzez wypracowanie i promocję polskich rozwiązań w zakresie finansowania podmiotów ekonomii społecznej, w środowisku pracowników ośrodków wspierania ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy oraz samorządów, a także promocję wolontariatu pracowniczego w przedsiębiorstwach społecznych.

W ramach projektu zaplanowano:

  1. Opracowanie zasad funduszu pożyczkowo-poręczeniowego dla podmiotów gospodarki społecznej z terenu województwa wielkopolskiego (w formie podręcznika w wersji elektronicznej)
  2. Przeszkolenie osób, które będą zatrudnione do obsługi funduszu i będą doradzać przedsiębiorstwom społecznym (10 osób)
  3. Przeszkolenie przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych z zasad korzystania z funduszu (20 osób)
  4. Wizyty studyjne 10 pracowników i 20 przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych z terenu Wielkopolski w 3 instytucjach, które prowadzą fundusze pożyczkowo-poręczeniowe (Poznań, woj. warmińsko-mazurskie i Warszawa)
  5. Konferencja promująca instrumenty finansowe skierowane do przedsiębiorstw społecznych, dla 70 przedstawicieli ośrodków wspierania ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy, partnerstw lokalnych, w tym samorządów
  6. Promocja wolontariatu pracowniczego w przedsiębiorstwach społecznych skierowana do 20 studentów kierunków ekonomicznych (spotkanie i wizyta studyjna w przedsiębiorstwach społecznych w Wielkopolsce).

W wyniku realizacji projektu powiększy się oferta instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw społecznych, wiedza na ten temat wśród pracowników tych przedsiębiorstw, a także instytucji i środowisk wspierających ich powstawanie i rozwój, a także zwiększy się wiedza na temat możliwości wolontariatu pracowniczego w przedsiębiorstwach społecznych wśród młodych ludzi z odpowiednim przygotowaniem.

Grupy docelowe projektu: 

  1. Pracownicy Fundacji Barka obsługujący fundusz pożyczkowo-poręczeniowy i pracownicy doradzający przedsiębiorstwom społecznym (10 osób)
  2. Pracownicy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy oraz przedstawiciele partnerstw lokalnych, w tym samorządów (70 osób)
  3. Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (20 osób)

W Polsce działa około 100 funduszy pożyzkowo-poręczeniowych o zasięgu regionalnym i lokalnym. Jednak ich oferta skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Nie kierują one swojej oferty do przedsiębiorstw społecznych. 

Raport podsumowujący badanie opinii przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych i instytucji finansowych na temat instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw społecznych, przygotowany w ramach projektu „Wypracowanie instrumentów finansowych dla przedsięwzięć ekonomii społecznej” realizowanego na zlecenie Funduszu Współpracy przez Nidzicką Fundację Rozwoju Nida, pozwalają stwierdzić, że na razie nie istnieje w Polsce rynek produktów finansowych adresowanych do przedsiębiorstw społecznych. Wśród 28 instytucji finansowych (IF) uczestniczących w badaniu znalazły się banki, banki spółdzielcze, instytucje poręczeniowe i pożyczkowe. Zdecydowana większość badanych instytucji nie ma - i nie planuje w najbliższym czasie uruchomienia - produktu finansowego adresowanego do PS (blisko 86% badanych). Jedynie trzy instytucje mają obecnie produkt adresowany do PS, a jedna zadeklarowała, że zamierza taki produkt uruchomić w najbliższym czasie. Z innych źródeł (np. Gazeta Bankowa) można uzyskać informacje, że tylko dwa banki deklarują posiadanie specjalnej oferty dla sektora ngo.

Okresowo działają w niektórych województwach Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej (program MPiPS). Posiadają one ofertę finansowego wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych. Ich główne mankamenty to: niski kapitał (średnio – kilkadziesiąt tysięcy zł.), krótki okres działania: od maja do grudnia danego roku, mała liczba – w ubiegłym roku 10 OWSS-ów na całą Polskę. Mankamenty te powodują, że skala oddziaływania OWSS-ów jest niewielka. Jednak ich oferta i doświadczenie mogą być podstawą do wypracowania skuteczniejszych narządzi wspierania przedsiębiorstw społecznych. 

Warto zwrócić uwagę na pojedyncze przykłady instrumentów, z których skorzystały dotychczas przedsiębiorstwa społeczne. Potwierdzają one fakt, że tego typu wsparcie jest potrzebne i może funkcjonować bez większych problemów. Te przykłady wymagają głębszego zbadania i wykorzystania ich doświadczeń w działaniach służących wypracowaniu przyszłych produktów adresowanych do przedsiębiorstw społecznych.

.