Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

poniedziałek 25 marca 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Projekt Vote4Europe

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
bruksela 2.jpg
Bruksela.jpg

PL
Już niedługo kilku młodych ludzi będzie miało okazję wyjechać do Parlamentu Europejskiego w Brukseli i spotkać się z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego!

W dniach 3-4 października, w Brukseli odbyło się spotkanie, które rozpoczęło pracę nad projektem Vote4Europe, w którym biorą udział przedstawiciele Belgii, Francji, Hiszpanii, Rumuni i Polski (Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka).

Projekt Vote4Europe ma na celu zachęcić zmarginalizowaną część społeczeństwa (młodych ludzi w wieku 16-35 lat) do uczestnictwa w europejskiej debacie, pozwalając stać się dobrze poinformowanymi obywatelami europejskimi. Celem jest również zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat korzyści wynikających z bycia obywatelami Unii Europejskiej, a także uświadomienie odbiorców o wpływie ich głosu na codzienne życie oraz zachęcenie do głosowania w wyborach europejskich w maju 2019 r.

W ramach projektu będzie również promowana współpraca i organizowane debaty między odbiorcami projektu, partnerami projektu, posłami do Parlamentu Europejskiego i instytucjami europejskimi na tematy, które są dla nich ważne i często pomijane.
W związku z tym stworzone zostaną odpowiednie narzędzia i warunki, w których młodzi ludzie będą mieli szanse wyrazić swoje zdanie, stanowisko i oczekiwania wobec U.E.

Jedną z możliwości dla odbiorców projektu będzie wyjazd (finansowany ze środków projektu) do Parlamentu Europejskiego w Brukseli w terminie wiosennym.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu: vote4europe.org/en/, a wkrótce na Facebooka projektu Vote4Europe.

Więcej informacji już wkrótce, bądźcie na bieżąco!

ENG
Soon, a few young people will have the opportunity to go to the European Parliament in Brussels and meet with representatives of the European Parliament!

On October 3-4, in Brussels, took place a meeting which began work on the Vote4Europe project, in which representatives of Belgium, France, Spain, Romania and Poland (Barka Foundation) take part.

The Vote4Europe project aims to encourage the marginalized part of the population (young people aged 16-35) to participate in the European debate, allowing them to become well-informed European citizens. The aim is also to raise the awareness of young people about the benefits of being citizens of the European Union, as well as make recipients aware of the impact of their voice on everyday life and to encourage voting in the European elections in May 2019.

The project will also promote cooperation and organized debates between project recipients, project partners, Members of the European Parliament and European institutions on topics that are important to them and often overlooked.
In this connection, appropriate tools and conditions will be created in which young people will have a chance to express their opinion and position regarding participation in the U.E.

One of the possibilities for the recipients of the project will be a trip (financed from the project funds) to the European Parliament in Brussels from 01/03/2019 to 30/04/2019.

For more information, please visit the project website: vote4europe.org/en/
More information soon, stay tuned!
Our Facebook coming soon!