Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

REALIZACAJA PROJEKTU „KOŁO GAZETY ULICZNEJ – STOP WYKLUCZENIU I MARGINALIZACJI”

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Teatr Porywacze Ciał
Uczestnicy projektu tworzą spektakl
Uczestnicy projektu tworzą spektakl
Wyjście integracyjne - uczestnicy przed Muzeum Sienkiewicza
Wyjście integracyjne w Salonie Nowowiejskich

Od września 2014 r. do końca lutego 2016 r. , Stowarzyszenie Wydawnicze Barki realizowało projekt „Koło Gazety Ulicznej – STOP wykluczeniu i marginalizacji”, dofinasowany przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”.

Z doświadczenia organizacji wynika, że osoby długotrwale bezrobotne nie są w stanie powrócić do aktywności społecznej bez pomocy. Borykają się z wieloma problemami: brak kwalifikacji, poczucie niskiej wartości, uzależnienia, zadłużenia, konflikty z prawem i potrzebują co najmniej roku do ponownej adaptacji. Nie mają dostępu, ale i motywacji, do korzystania z dóbr kultury, wsparcia psychologicznego i prawnego.

Celem projektu było zmniejszenie stopnia marginalizacji osób długotrwale bezrobotnych poprzez ich aktywizację społeczną i kulturalną oraz zapewnienie dostępu do usług psychologicznych i porad prawnych. Zajęcia warsztatowe rozpoczęły się w grudniu 2015 r.

171 osób wzięło udział w warsztatach kulturalnych, dziennikarsko- reporterskich, fotograficznych i psychoedukacyjnych oraz wydarzeniach kulturalnych. Uczestnicy opublikowali swoje prace (teksty i zdjęcia) w Gazecie Ulicznej. Powstało miejsce spotkań wyposażone w komputery i Internet.

Zrealizowano warsztaty tematyczne: „Wokół kultury” (61 spotkań, łącznie 110 uczestników), dziennikarsko-reporterskie (55 spotkań, łącznie 103 uczestników), fotograficzne (43 spotkań, łącznie 43 uczestników) i psychoedukacyjne (18 spotkań, łącznie 58 uczestników) oraz szkolenia z autoprezentacji (7 spotkań, łącznie 33 uczestników). Prowadzono doradztwo prawne (14 dyżurów dla 33 osób) i konsultacje psychologiczne (6 dyżurów dla 5 osób). Zorganizowano 7 wspólnych wyjść do instytucji kultury.

Uczestnikami projektu było 171 osób marginalizowanych - bezrobotne lub o najniższych dochodach i dużych trudnościach w samorealizacji – z Poznania i okolic.
Rozwój. Dzięki zakupowi 5 laptopów, aparatu fotograficznego, drukarki, projektora poprawiły się warunki pracy biurowej i szkoleniowej organizacji, 5 nowych rowerów pozwoliło na uruchomienie wypożyczalni i ułatwiło kolportaż Gazety Ulicznej.
Projekt był równie owocny dla uczestników, jak i prowadzących oraz był znaczącym doświadczeniem w rozwoju Stowarzyszenia.
Zdjęcia przybliżają różne momenty z okresu realizacji projektu.