Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

sobota 25 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Rozmawiamy o społecznie odpowiedzialnych zamówieniach

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
honorowe tytuły.jpg
rysownaie metodą Graphic Recording.jpg
sala plenarna 2.jpg
sala plenarna.jpg

Konferencja sieciująca partnerstwa lokalne, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - za nami.

Temat „Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne” przyciągnął szerokie grono przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, organizacji obywatelskich, owes-ów i jednostek samorządu terytorialnego subregionu poznańskiego. Dziękujemy za obecność, wkład organizacyjny , merytoryczny, wystąpienia, wypowiedzi i aktywny udział w warsztatach – prelegentom, moderatorom i gościom, w tym szczególnie współorganizatorowi Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu.

Gratulujemy władzom samorządowym Obornik i Pniew, które dzisiaj zostały wyróżnione Honorowym Tytułem Samorządu Zaangażowanego, za wkład w rozwój ekonomii społecznej na swoim terenie. Wyróżnienia odebrali – w imieniu miasta i gminy Oborniki- zastępca burmistrza Piotr Woszczyk oraz BartłomiejTecław z przedsiębiorstwa społecznego Brat-Bud. Natomiast w imieniu miasta i gminy Pniewy – Lucyna Nowicka, instruktor w Centrum Integracji Ostoja oraz Krzysztof Wawrzyniak Prezes Spółdzielni Socjalnej Horyzont.Nagrody wręczyli Barbara Sadowska oraz Wojciech Zarzycki - dyrektor ROPS w Poznaniu.

Wyjątkowym punktem programu był zapis konferencji metodą Graphic Recording przez Agnieszkę Polus Jaworską z Fundacji Amatorzy Pióra. Było to zarówno znaczącą pomocą metodyczną w podsumowaniu konferencji, jak i po prostu wspaniałą atrakcją naszego spotkania, choć wymagającą kondycji od wykonawczyni, która rysowała na stojąco przez parę godzin! Gratulujemy i dziękujemy, no i zapraszamy na następne nasze konferencje!

Przed nami praktyczne wykorzystanie owoców dzisiejszego wydarzenia.