Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Telewizja Obywatelska - cykl programów „Pochwała Inteligencji”

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
TV Obywatelska

„Pochwała Inteligencji” – taki tytuł nosi najnowszy program Redakcji Pro Publico Bono Communicatio, która przy współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu, realizuje cykl programów telewizyjnych. Celem programu jest inicjowanie edukacji społecznej, kształtowanie nowych wzorców kultury debaty publicznej oraz promocja polskich tradycji obywatelskich i samorządowych. 

 „Pochwała Inteligencji” jest odpowiedzią na potrzebę otwartej i twórczej debaty, która tak pod względem intelektualnym, jak emocjonalnym i społecznym, stanowi jeden z najważniejszych czynników kulturotwórczych demokracji i każdej wspólnoty o charakterze obywatelskim. Program poznańskiej telewizji obywatelskiej wpisuje się w nurt „kultury pro publico bono”, tworzonej w przestrzeni społecznej Polski z udziałem licznych organizacji społecznych, instytucji kultury, w tym w szczególności muzeów i instytucji uniwersyteckich, władz lokalnych i regionalnych oraz przedsiębiorców. Z tego punktu widzenia Program jest rozwinięciem działalności kulturotwórczej zapoczątkowanej przez Kolegium Wigierskie i Muzeum Pałac w Wilanowie, które pod tytułem „Pochwała inteligencji” realizują od czterech lat program edukacji społecznej, w ramach którego działa muzealny klub debaty obywatelskiej o tej samej nazwie.

Wywiad z gośćmi programu „Pochwała Inteligencji”, poprzedzony jest zawsze prezentacją jednego z eksponatów zgromadzonych w Muzeum Historii Miasta Poznania, którego siedzibą jest, kształtujący symbolikę polskiej samorządności, historyczny budynek poznańskiego Ratusza. Ten element audycji potwierdza znaczenie, jakie dla działalności kulturotwórczej pro publico bono, dla wyrażenia tytułowej „pochwały inteligencji”, spełnia nasze dziedzictwo historyczne i odnawiana na jego podstawie tradycja. Dlatego „Pochwała inteligencji” tworzona jest w scenerii Sali Renesansowej Ratusza Poznańskiego – w jednym z najważniejszych tego typu miejsc w Polsce, w sercu Wielkopolski, w obiekcie będącym perłą architektury stworzonej dla organizacji życia publicznego, dziś symbolu polskich tradycji samorządowych i obywatelskich. 

To właśnie w Wielkiej Sieni – bo taką też nosi ona nazwę, gromadziła się niegdyś elita obywatelska Poznania, dyskutująca o najbardziej istotnych sprawach dotyczących życia wspólnotowego swego miasta. Dziś, w Sali Renesansowej przyznawane są m.in. honorowe obywatelstwa miasta Poznania. Ratusz poznański, jako obiekt historyczny i zgromadzone w nim zabytki naszego dziedzictwa kultury obywatelskiej, jest istotnym zasobem Muzeum Narodowego w Poznaniu. Wszystko to sprawia, iż miejsce to staje się właściwym gościńcem wartości „kultury pro publico bono”.

Osobami odpowiedzialnymi za merytoryczny kształt programu „Pochwała Inteligencji” są: Waldemar Rataj, jako autor scenariusza oraz duet dziennikarski; Dominik Górny (rzecznik Kapituły Nagrody Pro Publico Bono, redaktor Pro Publico Bono Communicatio) i Marcin Zawada (redaktor współprowadzący). 

Zapraszamy do obejrzenia nowego cyklu programów „Pochwała Inteligencji” telewizji obywatelskiej: 

 

Szczegółowych informacji na temat programu „Pochwała Inteligencji” można uzyskać pod numerem telefonu: 695-732-393 bądź pisząc na adres e-mail: dominik.gorny@barka.org.pl lub rzecznik@propublicobono.pl .