poniedziałek 25 czerwca 2018
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Tomasz Lewandowski Zastępca Prezydenta Poznania w Barce

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Prezydent Lewandowski 2.jpg
Przezydent Lewandowki 1.jpg

W piątek, 25 listopada, odwiedził nas na roboczym spotkaniu poświęconym zagospodarowaniu budynku po byłym szpitalu oraz w temacie współpracy Fundacji w realizacji programu Miasta tzw. mieszkań treningowych Zastępca Prezydenta Poznania Tomasz Lewandowski. Prezydentowi towarzyszyli Prezes ZKZL Arkadiusz Stasica, Renata Murczak – dyrektor biura spraw lokalowych oraz Beata Stroińska – też BSP, zatrudniona do projektu mieszkań treningowych i współpracy z organizacjami. Barkę reprezentowała Maria Sadowska, która prowadziła spotkanie oraz Bartosz Pawlak, Lidia Węsierska i Piotr Szymański. Po zakończeniu rozmowy Prezydent wraz z pozostałymi osobami zwiedził obiekt szpitala.

W temacie mieszkań treningowych potwierdzono zainteresowanie współpracą Barki w tym nowatorskim projektem w, który bardzo mocno jest zaangażowany osobiście Prezydent Lewandowski. Udało się też rozwiać wątpliwości wynikające z relacji przebiegu wcześniejszych spotkań jakie Mu przedstawiano, w którym brali udział przedstawiciele Barki jakoby Fundacja projektu nie popierała.

W przypadku „Szpitala” przedstawiono stan historyczny i obecny pod kontem prawnym i organizacyjnym. Przedstawiono koncepcje współpracy pomiędzy Fundacją Barka i Miastem w zakresie wykonania remontu oraz współpracy w późniejszym użytkowaniu obiektu. Koncepcja zagospodarowania została wstępnie zaakceptowana przez Prezydenta Lewandowskiego i zaakceptowana przez Prezesa ZKZL Arkadiusza Stasicę. Ustalono, że Barka przedstawi na piśmie prezentowaną koncepcje zagospodarowania obiektu uwzględniającą aspekty sfinansowania remontu obiektu oraz koncepcje jego zagospodarowania. Miasto potwierdziło gotowość współfinansowania remontu oraz współpracy w jego zagospodarowaniu łącząc zadania miasta i doświadczenie Barki. Koncepcje jaką zaprezentowano Prezydentowi to sprawdzony model funkcjonujący w Chudobczycach.