Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

sobota 25 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego - Instytucja Pro Publico Bono

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Fundacja Pro Publico Bono

W tym roku z okazji 200 rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego za największego z mistrzów polskiej pracy organicznej szczególną uwagę poświęcamy dziedzictwu pracy organicznej i jej tradycjom we współczesnej Polsce. Dlatego Nagrodę Pro Publico Bono – honorowy tytuł „Instytucja Pro Publico Bono” otrzymało Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego z Poznania.

To był jeden z głównych punktów Gali Pro Publico Bono, która odbyła się w Krakowie w dniach 9-10 czerwca, w ramach VI Dni Dziedzictwa Jana Pawła II.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego działa w Poznaniu od 2000 roku, jako organizacja społeczna, która skupia przedsiębiorców, przedstawicieli środowisk kultury; nauki, sztuki oraz mediów.

Kontynuując idee naszego patrona Hipolita Cegielskiego, wielkiego wizjonera postępu gospodarczego, działacza społeczno-kulturalnego, wydawcy i naukowca, a przede wszystkim orędownika pracy organicznej, czyli skutecznej, dobrze zorganizowanej i społecznie użytecznej, nasze Towarzystwo działa w najszerszym zakresie na rzecz utrwalania i rozwijania współczesnego pozytywizmu wzbogacając jego treść o nowe pojęcia i kreując nowy wizerunek społeczeństwa obywatelskiego

- piszą Członkowie Towarzystwa, sami o sobie, na stronie internetowej organizacji. Trudno o lepszą, prawdziwszą i bardziej wiarygodną prezentację. W jednym zdaniu zawarta jest zarówno misja, jak i przede wszystkim dziedzictwo - korzenie z których wyrosło i wyrasta – jako organizm żywy – Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

Członkowie Towarzystwa (wśród których honorowy status przyznano m.in. Zofii Cegielskiej-Doerffer, prawnuczce Hipolita Cegielskiego, kard. Zenonowi Grocholewskiemu, czy nie żyjącym już osobistościom Poznania, jak Stefanowi Stuligroszowi i Gerardowi Labudzie) stawiają sobie za cel przekazywanie dziedzictwa pracy organicznej, utrwalanie i upowszechnianie etosu pracy u podstaw dla wspólnego dobra oraz umacnianie szacunku dla wartości moralnych i patriotycznych przekazanych przez minione pokolenia Polaków.

Nie możemy nie zauważyć, że właśnie te cele przyświecają również – od kilkunastu lat Ruchowi Pro Publico Bono, który samoorganizuje się wokół Nagrody Pro Publico Bono, przyznawanej od 1999 roku.

Wspólnym drogowskazem dla ludzi Pro Publico Bono i Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego jest bez wątpienia postać bł. Jana Pawła II, w którego Dniach Dziedzictwa – już po raz szósty – uczestniczymy. Do rangi symbolu urasta fakt, że Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zainaugurowało swoją działalność w 2001 roku od spotkania z Janem Pawłem II, który  otrzymał statuetkę Złotego Hipolita – pierwszą spośród tych, którymi Towarzystwo honorowało i honoruje Wybitne Osobowości Pracy Organicznej. 

Laureatami tej nagrody, przyznawanej przez ekspercką kapitułę, są osoby, które stanowią wzór dla młodego pokolenia. Ich czyny, ich sylwetki przybliżają historyczne dokonania Hipolita Cegielskiego poprzez wskazanie na możliwość odniesienia takiego samego sukcesu współcześnie. Obecnie, lista uhonorowanych nagrodą pokazuje przekrój najznakomitszych działaczy obywatelskich, wśród których znajdują się kardynałowie i misjonarze, pisarze i artyści, reżyserzy filmowi i twórcy nauki. Osoby, będące w swoich środowiskach wzorcami postaw obywatelskich otrzymują od 2002 roku tytuł Lidera Pracy Organicznej. Wśród uhonorowanych tą nagrodą znalazł się m.in. twórca Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, jeden z liderów Ruchu Pro Publico Bono- Tomasz Sadowski.

Działalność Towarzystwa ma również wymiar bardzo praktyczny. Fundusz Stypendialny, istniejący dzięki ofiarności wielkopolskich instytucji, organizacji, przedstawicieli biznesu wspiera uczącą się młodzież. Towarzystwo promuje również firmy gwarantujące wysoką jakość usług i produktów – przez Konsumenckie Konkursy Jakości Produktów oraz Usług, których laureaci mogą posługiwać się godłem  „Najlepsze w Polsce/The Best in Poland”.

2013 rok dla Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego jest rokiem szczególnym. W dwusetną rocznicę urodzin największego spośród mistrzów pracy organicznej, dzięki staraniom członków Towarzystwa, na mocy Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego obchodzimy Rok Hipolita Cegielskiego.

Ruch Pro Publico Bono pragnie również uczcić pamięć tego wielkiego Polaka, najznakomitszego spośród wielkopolskich organiczników. Pragniemy również uhonorować tych, którzy na co dzień nie tylko pielęgnują pamięć i tradycje Hipolita Cegielskiego, ale przez wzgląd na dziedzictwo, które rozumiemy jako zobowiązanie, szukają współczesnych wzorców tej godnej naśladowania postawy. Praca organiczna – twórcze działanie i wspólne „budowanie wolności” czynią z Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego godnego kontynuatora i odnowiciela tradycji wielkopolskiej samorządności i przedsiębiorczości.   

W uznaniu zasług na wszystkich wymienionych polach aktywności społecznej oraz dla podkreślenia kulturowej i państwotwórczej roli tej organizacji, Kapituła Nagrody Pro Publico Bono przyznała Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego Nagrodę – Honorowy Tytuł „Instytucja Pro Publico Bono”.