Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Vademecum spółdzielni socjalnej - druga edycja

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Vademecum spółdzielni socjalnej - 2 edycja

O spółdzielniach socjalnych dużo się mówi i chętnie pisze, zwłaszcza w kontekście aktywnej polityki rynku pracy i poszukiwania skutecznych sposobów usamodzielniania się osób ze środowisk marginalizowanych. Podejmowane są liczne przedsięwzięcia z pogranicza działalności gospodarczej i społecznej z wykorzystaniem środków strukturalnych Unii Europejskiej, zasobów tradycyjnych instytucji ekonomii społecznej oraz niewykorzystanego dotychczas potencjału tzw. trzeciego sektora.

Cechą charakterystyczną nowej przedsiębiorczości, podejmowanej przez spółdzielnie socjalne, jest jej szczególnie innowacyjny charakter w porównaniu z tradycyjnymi inicjatywami tego typu. Skutkiem nowej przedsiębiorczości w ramach spółdzielczości socjalnej są nowe metody organizacji i produkcji dóbr oraz usług społecznych, nowe relacje z rynkiem i nowe formy przedsiębiorczości.

Obecnie skala fenomenu, określanego jako spółdzielnie socjalne, pozwala stwierdzić, że stanowią one integralną część polityki socjalnej, aktywnej polityki rynku pracy oraz systemu pomocy społecznej. W najbliższej przyszłości spółdzielnie socjalne jeszcze bardziej zaangażują się w plany rozwoju społeczności lokalnych. Będą one w większym stopniu współtwórcami polityki społecznej, niż zwykłymi wykonawcami usług. Spółdzielnie socjalne mają na celu dobro społeczne, ale jednocześnie ich strategia zarządzania zbliża je do organizacji przynoszących zyski: pracują rzetelnie i wydajnie w celu osiągnięcia konkurencyjnej pozycji na rynku. Umożliwia to powiązanie celu prospołecznego z naturą przedsiębiorstwa. Spółdzielnie socjalne kierują się zasadą realizacji celów społecznych, których osiągnięcie stawiane jest przed celami ekonomicznymi, co decyduje o tym, iż zaliczane są do podmiotów ekonomii społecznej.

Niniejszy poradnik jest próbą zestawienia i usystematyzowania najważniejszych informacji z zakresu spółdzielczości socjalnej. Zebrane w nim informacje mają przybliżyć Czytelnikowi zagadnienia związane z - młodą jeszcze w naszym kraju - formą, łączącą w sobie funkcje społeczne, ekonomiczne i gospodarcze, jaką stanowią spółdzielnie socjalne. Znajdą tu Państwo nie tylko zbiór definicji i ogólnych wiadomości, ale przede wszystkim informacje, jak założyć i zarejestrować spółdzielnię socjalną. Poradnik składa się z pięciu rozdziałów. Rozdziałpierwszy zawiera wprowadzenie do zagadnień spółdzielni socjalnych. Przedstawione są podstawowe definicje oraz geneza powstania spółdzielni socjalnych w Polsce oraz innych krajach europejskich. Rozdział drugi prezentuje, co należy zrobić, aby założyć i zarejestrować spółdzielnię socjalną. Podane zostały informacje dotyczące założycieli oraz członków, sposób rejestracji spółdzielni socjalnej, a także struktura organizacyjna. W tym rozdziale zawarte są także przykładowe dokumenty, niezbędne do założenia i rejestracji spółdzielni socjalnej. Na rozdział trzeci składają się informacje, dotyczące działalności spółdzielni socjalnej: finansowanie, łączenie i podział oraz likwidacja spółdzielni socjalnej. Rozdział czwarty poświęcony jest informacji, co należy zrobić, aby osiągnąć sukces w spółdzielni socjalnej. Rozdział piąty zawiera listę aktów prawnych, ważnych adresów i stron WWW oraz wykaz istniejących w Polsce spółdzielni socjalnych. Załącznikiem do publikacji jest Ustawa o Spółdzielniach Socjalnych. 

Niniejsza publikacja jest aktualizacją publikacji "Vademecum spółdzielni socjalnej"  z roku 2009.

 

 

.
ZałącznikWielkość
Vademecum spółdzielni socjalnej - 2 edycja (plik PDF)1.12 MB