Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Gazeta Wyborcza: "Wielkopolska - ojczyzną gospodarki solidarnej"

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Gazeta Wyborcza: "Wielkopolska - ojczyzną gospodarki solidarnej"

W dzisiejszym dodatku informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej (13 grudnia 2010 nr 5 (21)/2010) w artykule "Wielkopolska - ojczyzną gospodarki solidarnej" czytamy:

Rozwijane obecnie w Polsce działania w obszarze przedsiębiorczości społecznej określane są różnymi nazwami: gospodarka społeczna, ekonomia społeczna czy solidarna. Działania te nawiązują do Konstytucji RP, gdzie w rozdziale 20 została zapisana zasada „o społecznej gospodarce rynkowej" jako podstawie do kształtowania ustroju Rzeczypospolitej.

Nawiązująca do zapisów w Konstytucji przedsiębiorczość społeczna umiejscowiona jest w przestrzeni gospodarki rynkowej, cechującej się jednak dużym uspołecznieniem. Oznacza to, że powstające przedsiębiorstwa społeczne ukierunkowane są na stworzenie miejsc pracy, ze szczególnym naciskiem na osoby bezrobotne. Tego typu przedsiębiorstwa społeczne kształtują nowe zasady na rynku: pierwszeństwa człowieka przed kapitałem. Zysk w tego typu przedsiębiorstwach nie podlega podziałowi, jak to ma miejsce w firmach komercyjnych, ale jest reinwestowany w rozwój przedsiębiorstwa. Działania takie mogą realizować zarówno organizacje obywatelskie, samorządy lokalne jak i przedsiębiorcy czy firmy komercyjne ukierunkowane na optykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wzorce do nowych ustaw powstawały w Wielkopolsce

W 1989 roku powstawały w Wielkopolsce pierwsze wspólnoty - farmy jako przedsiębiorstwa społeczne rozwijające zarówno aspekty integracji społecznej jak i działania gospodarcze dające możliwości utrzymania osobom, które straciły pracę w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Działania takie prowadziła głównie Fundacja Barka. Były one wyrazem samorządności obywatelskiej i posłużyły w latach 2003-2006 do stworzenia nowego systemu prawnego w Polsce, który regulował m.in. powstawanie centrów integracji społecznej, spółdzielni socjalnych, spółek o cechach non-profit tworzonych często w partnerstwie publiczno-społecznym.

Ważną formą przedsiębiorstw społecznych są spółdzielnie socjalne, których w Wielkopolsce powstało 33, tworząc w ten sposób możliwości zatrudnienia ok. 200 osób. Istnieją dwie możliwości uruchomienia spółdzielni socjalnej: przez osoby prawne lub przez osoby fizyczne. W przypadku osób prawnych spółdzielnię socjalną zakładają minimum dwa podmioty: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje obywatelskie. W przypadku osób fizycznych spółdzielnię socjalną zakładają, przynajmniej w 50%, osoby bezrobotne czy niepełnosprawne. Pozostali członkowie, to osoby o szczególnych kwalifikacjach niezbędnych do dobrego funkcjonowania spółdzielni socjalnej. Bardzo interesującą formą przedsiębiorstwa społecznego są Zakłady Aktywności Zawodowej. Tworzą one miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych przy wsparciu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. W siedmiu wielkopolskich ZAZ-ach do tej pory zatrudnienie znalazło ponad 350 osób.

Partnerstwa Lokalne tworzą system wsparcia dla gospodarki uspołecznionej

W Wielkopolsce powstało wiele partnerstw lokalnych. W jednym z samorządów pomocniczych Poznania powstało Partnerstwo Piątkowskie. Jego członkami są: Centrum Integracji Społecznej, Caritas, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, szkoła podstawowa oraz Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która zleca prace w zakresie pielęgnacji terenów zielonych Spółdzielni Socjalnej „Tajemniczy Ogród" powołanej przez osoby długotrwale bezrobotne, zagrożone eksmisją z mieszkań lokatorskich. Tu także powstała Spółdzielnia Socjalna Ogro-Bud i Tamaryszek, które otrzymują zlecenia od Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Rady Osiedla i innych partnerów lokalnych. W gminie Lwówek poważnym problemem było bezrobocie mieszkańców popegeerowskich wiosek. Powstało tu partnerstwo lokalne, któremu przewodniczy kierowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej. Powstały 3 spółdzielnie socjalne w których zatrudnienie znalazło 18 osób. Jedna ze spółdzielni wygrała przetarg ogłoszony przez Ośrodek Pomocy Społecznej na opiekę nad osobami starszymi w gminie przez okres 2ch lat. Zatrudnia 11 osób, wcześniej bezrobotnych mieszkańców gminy. Inna spółdzielnia zajmuje się produkcją żywności organicznej. Kolejna - uruchomiła sklep z drugiej reki, gdzie chętnie zaopatruje się lokalna ludność. W gminie Kwilcz powstały też spółki o charakterze non-profit. „Diakonijna Spółka Zatrudnienia" tworzona jest w partnerstwie Gminy Kwilcz, organizacji obywatelskich oraz przedstawicieli Kościoła Augsbursko-Refor-matorskiego. Spółka tworzy miejsca pracy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i bezdomnych, a głównym zleceniodawcą jest firma Volkswagen Poznań. Innym przykładem jest spółka, która prowadzi Ośrodek Edukacyjno-Rekreacyjny w Orzechowie k/Ustki. Zatrudnia osoby wcześniej bezrobotne czy bezdomne, dostarczając usług hotelowych w ośrodku.

Wielkopolskie Targi Przedsiębiorczości Społecznej

Poważnym wydarzeniem umacniającym rolę Wielkopolski w kształtowaniu gospodarki społecznej były Wielkopolskie Targi Przedsiębiorczości Społecznej, które zgromadziły ponad 1000 osób. Wśród nich byli bezpośrednio zaangażowani w gospodarkę społeczną przedstawiciele samych przedsiębiorstw społecznych, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci, przedstawiciele władz krajowych, media, przedsiębiorcy i firmy komercyjne. Przedsięwzięcie miało charakter nowatorski: z jednej strony stoiska na których podmioty gospodarki  społecznej prezentowały swoje wytwory, z drugiej targi wymiany doświadczeń i idei w ramach warsztatów tematycznych i spotkań medialnych oraz różnorodne wydarzenia towarzyszące. Organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja „Barka" oraz partnerzy realizujący wspólnie rządowy projekt systemowy pt. „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej". Współorganizatorami Targów był także: Wielkopolski Urząd Marszałkowski, Fundacja Pro Publico Bono, Związek Miast Polskich, a Honorowymi Patronami: przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej, Jolanta Fedak.

Porozumienie Wielkopolskie

W Ratuszu Poznańskim w październiku b.r. zostało podpisane Porozumienie Wielkopolskie, które dotyczy powołania Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarności. Innowacyjny charakter przedsięwzięcia wiąże się z tym, że Centrum zostanie powołane jako instytucja, w partnerstwie przedstawicieli sektora publicznego i społecznego. Sygnatariuszami Porozumienia są: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania, Przewodniczący Zarządu Fundacji Pro Publico Bono oraz Fundacji Barka. Nad wypracowaniem formy prawnej instytucji i jej zadań będzie pracował zespół powołany przez sygnatariuszy „Porozumienia". Centrum będzie prowadziło działania edukacyjno-formacyjne, badania nad rozwojem przedsiębiorczości społecznej w Wielkopolsce oraz fundusz pożyczkowo - poręcze-niowy dla przedsiębiorstw społecznych. W „Porozumieniu Wielkopolskim" czytamy: „Poznań i Wielkopolska to miejsce, w którym bardzo dynamicznie rozwija się potencjał solidarności zakorzeniony w wielowiekowych tradycjach obywatelskiej samorządności. Z inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego podejmowane są działania programowe i organizacyjne zmierzające do stworzenia w Wielkopolsce warunków dla rozwoju ekonomii solidarności oraz promocji doświadczeń przedsiębiorczości społecznej i krzewienia wzorców kultury solidarności".

Barbara Sadowska
Fundacja Barka www.barka.org.pl

Dodatek przygotowany przez Redakcję Inicjatyw Obywatelskich
Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej

13 grudnia 2010
nr 5 (21)/2010 13 grudnia 2010

 

.

ZałącznikWielkość
Gazeta Wyborcza: "Wielkopolska - ojczyzną gospodarki solidarnej" (plik PDF)1.7 MB