Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

sobota 25 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

"Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności jako wzór działania partnerskiego" - kolejna publikacja

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności

"Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności jako wzór działania partnerskiego" to kolejna publikacja wydana pod redakcją Tomasza Sadowskiego poświęcona ekonomii solidarnej.

Działania w Wielkopolsce na rzecz rozwoju Wielkopolskiego Centrum Gospodarki Społecznej.

W projekcie systemowym pn. „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” (1.19), realizowanym w partnerstwie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, jako liderem oraz z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej, Instytutem Spraw Publicznych, UNDP, Fundacją Fundusz Współpracy, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Barka ma następujące zadania:

  1. Wypracowanie modelu instytucji Centrum Ekonomii Solidarnej/Gospodarki Społecznej kształtowanej w partnerstwie, która zapewni kontynuację działań w obszarze gospodarki społecznej i trwałość wypracowanych rezultatów; opracowanie publikacji przedstawiającej koncepcję modelowej instytucji - Regionalnego Centrum Gospodarki Solidarnej oraz dobre praktyki w tym obszarze.
  2. Współpraca z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, władzami regionalnymi i powiatowymi w ramach Centrum Ekonomii Społecznej w czterech województwach: wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i opolskim.
  3. Zorganizowanie ogólnopolskich targów przedsiębiorczości społecznej w Poznaniu.
  4. Przygotowanie do wdrożenia lokalnych strategii na rzecz GS poprzez procesy formowania partnerstw lokalnych w gminach/powiatach; stworzenie lokalnego rynku usług i produktów dla przedsiębiorstw społecznych.
  5. Opracowanie publikacji dotyczącej metodologii budowania partnerstw lokalnych i wdrażania różnych strategii na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

Działania Barki w tym projekcie opierają się o 22 – letnie doświadczenia. W 1989 roku powstawały w Wielkopolsce pierwsze wspólnoty – farmy, jako przedsiębiorstwa społeczne rozwijające zarówno aspekty integracji społecznej jak i działania gospodarcze, dające możliwości utrzymania osobom, które straciły pracę w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Były one wyrazem samorządności obywatelskiej i posłużyły w latach 2003 – 2006 do stworzenia nowego systemu prawnego w Polsce, który regulował m.in. powstawanie centrów integracji społecznej, spółdzielni socjalnych, spółek o cechach non-profi t tworzonych często w partnerstwie publiczno-społecznym.

Zapraszamy do lektury

 

 

Zapraszamy do lektury - poniżej udostępniamy całą książkę

Wizualizacje nowych budynków 

 

 

.