czwartek 24 maja 2018
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Omega

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Spotkanie Założycielskie Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej Omega

Grupa inicjatywna składa się z 5 osób zagrożonych wykluczeniem. Są to osoby zamieszkałe w terenie wiejskim, w gminie Przybiernów. Aktywizacja zawodowa przez zawiązanie spółdzielni socjalnej jest wymuszona gospodarczą sytuacją terenów wiejskich. Po rozwiązaniu PGR w 1981 roku wieś Przybiernów, w której 80% rodzin utrzymywało się z pracy w PGR nie może uporać się z nadmiarem siły roboczej. Powstające stanowiska pracy mogą ledwo wchłonąć ludzi młodych,  zdrowych, dobrze przygotowanych zawodowo. Osoby starsze i niepełnosprawne nie mają żadnych szans na zatrudnienie. Spółdzielnia socjalna jest poważną szansą na samodzielność materialną i uniknięcia defaworyzacji w środowisku wiejskim. Dziedziny planowanej działalności wybrane zostały na podstawie zdefiniowanych potrzeb lokalnego rynku,  wiedzy i umiejętności członków grupy inicjatywnej oraz możliwości skorzystania z fachowej pomocy doradców – wolontariuszy.

Uruchomienie Spółdzielni Socjalnej pozwoli udziałowcom i ich najbliższym trwałe wyjście z kłopotów  materialnych, zwiększy wiarę we własne siły i zmotywuje nasze środowisko do wysiłku w kierunku aktywizacji zawodowej jako jedynej drogi do stabilizacji socjalnej.

W planowanej działalności w pierwszym okresie uruchomione zostaną trzy rodzaje usług:


I. Utrzymanie dróg gruntowych. 

Wykorzystując posiadane i aktualnie nabywane umiejętności zespołu planowane jest wykonywanie usługi obecnie całkowicie zaniedbanej, określanej jako niszowa przez administratorów dróg gminnych i powiatowych. Powszechnie znane są kłopoty użytkowników dróg gruntowych, ich stan niejednokrotnie uniemożliwia dojazd np. do kolonii położonych na uboczu, pogotowia sanitarnego przy nagłym wezwaniu.

 

II. Utrzymanie zieleni i małej architektury.

Doświadczenie członków zespołu oraz potrzeby rynku wywołały zainteresowanie tematem. Na początek planowane jest stworzenie zespołu złożonego z trzech członków Spółdzielni oraz sezonowo dwóch pracowników najemnych, podczas nasilenia prac w sezonie letnim planowane jest zatrudnienie większej ilości pracowników sezonowych z grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym, m in. z Powiatowego Domu dla Bezdomnych w Miękowie.  

 

III. Montaż sanitarnych elementów z PCV.

W celu zapewnienia ciągłości zleceń podczas przestojów oraz w okresie zimowym Spółdzielnia realizować będzie zlecenie Firmy Danwar Lubin (członek Partnerstwa Lokalnego) – przedstawiciela duńskiej firmy  PRO-REN  A/S  Springstrup. Zlecenie dotyczy będzie montażu sanitarnych elementów z PCV.

W ramach Partnerstwa Lokalnego – Wsparcie ekonomii społecznej grupa inicjatywna Spółdzielni uzyskała zapewnienia od Nadleśnictw: Goleniów, Nowogard, Rokita oraz od UGiM Goleniów, UG Przybiernów, Starostwa Goleniów - Wydz. Dróg Powiatowych i Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” w Nowogardzie, PRO-REN AS Springstrup /Dania / i in. o zapewnieniu zleceń na usługi w roku 2011. i dalej.

 

Dane teleadresowe:

Wielobranżowa Spółdzielnie Socjalna "Omega"
ul. Golczewska 12
72-110 Przybiernów

 

 

.