Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

niedziela 26 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Wybór oferty dotyczący wydania(druk, skład i łamanie) publikacji

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Konkurs ofert

Protokół Ofertowy, raport sporządzony dnia 12.11.2013 przez komisję w składzie:

  1. Dagmara Szlandrowicz - specjalista do spraw zbudowania i wsparcia 50 partnerstw lokalnych Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej
  2. Dominik Górny - asystent koordynatora  projektu  Zintegrowany System  Wsparcia Ekonomii Społecznej
  3. Maria Łankiewicz- specjalista do spraw logistyki,  promocji,  i upowszechniania Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej

dotyczący wydania(druk, skład i łamanie) publikacji „Partnerstwa lokalne jako istotny element rozwoju przedsiębiorstw społecznych" w ramach projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Dnia 28.10.2013 zostało wysłane drogą elektroniczną zapytanie ofertowe do następujących oferentów: Studio PosiW, Obio Dom Produkcyjny, Empir Drukarnia. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym zostało również umieszczone na stronie internetowej www.barka.orq.pl oraz w siedzibie Fundacji Barka.

Otrzymano 3 odpowiedzi:

  1. Wydawnictow Porgress Anita Własnowolska (31.10.2012)
  2. Studio Positiv (07.11.2013)
  3. Alnus Sp.z.o.o. (12.11.2013) 

Komisja wybrała ofertę Studio Positiv.

Oferta najlepiej spełnia warunki wymienione w zapytaniu ofertowym.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

 

.