Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Wyjazd integracyjny z „Gazetą Uliczną”

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Wyjazd integracyjny z „Gazetą Uliczną”

Kapitał ludzki jest wartością nadrzędną nad wszystkimi innymi dobrami tego świata – taka myśl stała się motywem przewodnim wyjazdu integracyjnego uczestników Centrum Integracji Społecznej na poznańskich Zawadach, realizowanego w ramach projektu „Gazeta Uliczna-z ulicy na salony”. Wyjazd przyczynił się do wzmocnienia świadomości obywatelskiej CISowców, którzy w dniach do 29 września br. do 1 października br. przebywali w Chudobczycach i we Władysławowie – miejscach, które zakorzenione są głęboko i szczerze już w chwili narodzin Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”; które do dziś świadczą o istnieniu wspólnot, w których kształtowane są postawy godne bycia dobrym i uczciwym człowiekiem. Uczestnicy wyjazdu przyznali, iż dzięki temu wyjazdowi są bardziej świadomi roli Barki w ich życiu; dostrzegają teraz więcej szans na godne życie dla siebie i swoich bliskich. Podczas spotkania nastąpiło pierwsze, uroczyste wypłynięcie jednej z trzech łodzi pozyskanych w ramach projektu „Gazeta Uliczna- z ulicy na salony”, w obecności Jerzego Tymczaka – barkowego „Marynarza”, który niegdyś pływał „po morzach i oceanach”. CISowcy dowiedzieli się więcej na temat przedsiębiorczości społecznej w Polsce, możliwości wsparcia partnerstwa trójsektorowego. Otrzymali w prezencie najnowszy numer „Gazety Ulicznej”, dowiedzieli się, że każdy z nich może opisać własne świadectwo życia w celu publikacji w kwartalniku może być również „sprzedawcą ulicznym” – o czym mówił Piotr Heigelmann, który na co dzień zajmuj się sprzedażą Gazety. Opiekunem grupy z ramienia Redakcji był Dominik Górny oraz Andrzej Górczyński. Zapoznali oni CISowców z ideą działania „Gazety Ulicznej” i z tym jak w praktycznym wymiarze realizować działania obywatelskie na gruncie medialnym. Podczas wyjazdu integracyjnego był przygotowany materiał dziennikarski, który posłuży stworzeniu fotoreportażu z Chudopczyc i Władysławowa. 

Problem społeczny, do którego rozwiązania przyczyni się realizacja zadania publicznego "Gazeta Uliczna" - z ulicy na salony: w Polsce, jak dowodzi szereg badań opinii publicznej, jest jeszcze wciąż za mała świadomość społeczna na problemy osób bezdomnych, bezrobotnych i wymagających wsparcia. Wszystko to sprawia, że większość ludzi, która mogłaby pomóc takim osobom, nie wie jak zwrócić się do nich z efektywnymi formami wsparcia. Wyjazd integracyjny CISowców z całą pewnością stał się ważnym drogowskazem tego jak efektywnie przyczyniać się do rozwiązywania niniejszego problemu społecznego.

 

 

Projekt „Gazeta Uliczna-z ulicy na salony” jest współfinansowany ze środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.