Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego

Przedsiębiorstwo społeczne,  to podmiot działalności gospodarczej, który oprócz wypracowywania  zysku, wyznacza sobie cele społeczne - wypracowane nadwyżki zysku inwestowane są w działania, realizujące wyznaczone cele społeczne. Oznacza to,  że głównym celem przedsiębiorstwa społecznego nie jest nie maksymalizacja zysku na rzecz właścicieli przedsiębiorstwa, co stanowi praktyczną realizację idei ekonomii społecznej, gdzie narzędzia ekonomiczne wykorzystywane są do realizacji celów społecznych.  Główne cechy  przedsiębiorstwa społecznego to:

  • pierwszeństwo celów indywidualnych i społecznych przed zyskiem
  • podejmowanie ryzyka ekonomicznego
  • otwarte i dobrowolne członkostwo
  • demokratyczna kontrola członków
  • ograniczona dystrybucja zysków
  • niezależność od władz publicznych
  • zatrudnianie płatnego personelu

Pomimo to, że przedsiębiorstwa społeczne uznaje się za „ekonomiczne ramię” społeczeństwa obywatelskiego, to jednak ich działalność różni się zasadniczo od organizacji społecznych o charakterze charytatywnym (organizacje charytatywne nie podejmują ryzyka ekonomicznego, są w dużym stopniu zależne od władz publicznych). Przedsiębiorstwa społeczne różnią się także od przedsiębiorstw typowo biznesowych, w których najważniejsze jest wypracowanie zysku.

Pojęcie „przedsiębiorstwo społeczne” nie zostało jeszcze zdefiniowane w prawie polskim.  Zarówno w Polsce  jak i na świecie, istnieje wiele rodzajów podmiotów, realizujących ideę ekonomii społecznej, które  przybierają różne formy organizacyjne: kooperatywy, spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, społeczne kasy oszczędnościowe i kredytowe. W Polsce od 1990 r. podmioty, spełniające cechy przedsiębiorstw społecznych, najliczniej reprezentowane są przez stowarzyszenia i fundacje, prowadzące działalność gospodarczą i odpłatną, Centra Integracji Społecznej oraz spółdzielnie (w tym spółdzielnie socjalne).

Podejmując decyzję o stworzeniu przedsiębiorstwa społecznego należy wybrać formę prawną przedsiębiorstwa, określić cele społeczne, jakie będzie realizować lub wspierać przedsiębiorstwo społeczne oraz opracować biznes plan, który pozwoli na wypracowanie zysku.

 

 
.
ZałącznikWielkość
Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego (plik PDF)500.5 KB