Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego - druga edycja

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego - 2 edycja

Przedsiębiorstwo społeczne to podmiot działalności gospodarczej, który oprócz wypracowywania zysku, wyznacza sobie cele społeczne - wypracowanie nadwyżki (zysku) lub tzw. wartości dodanej inwestowane są w działania, realizujące wyznaczone cele społeczne. Zysk nie jest wypłacany właścicielom tak jak w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że głównym celem  przedsiębiorstwa społecznego jest realizacja celów społecznych. Podstawowe zadanie to zatrudnianie osób z grupy najtrudniej znajdujących pracę, przede wszystkim osób niepełnosprawnych, bezdomnych, po zakładach karnych i uzależnieniach, osób starszych, obcokrajowców, osób o niskich kwalifikacjach, mieszkających w środowiskach o bardzo wysokim bezrobociu, po PGR-ach, o niskich zasobach, itp.

Celem nie jest maksymalizacja zysku na rzecz właścicieli przedsiębiorstwa – to główna cecha prowadzenia działalności gospodarczej w gospodarce wolnorynkowej. Przedsiębiorstwo społeczne stanowi praktyczną realizację idei ekonomii społecznej, gdzie narzędzia ekonomiczne (kapitał, zysk) wykorzystywane są do realizacji celów społecznych. Możemy przyjąć definicję, że „Przedsiębiorstwo społeczne to takie, w którym wypracowana wartość dodana nie jest wypłacana bezpośrednio właścicielom ale służy do podniesienia wartości samego przedsiębiorstwa oraz wraca do osób w nim pracujących oraz społeczności lokalnej, w której przedsiębiorstwo jest umiejscowione w postaci kapitału społecznego”. Za kapitał społeczny rozumiemy: tworzone miejsca pracy dla osób o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, rozwiązywanie problemów bezrobocia, reintegracja społeczno- zawodowa, edukacja dla najbiedniejszych osób i środowisk lokalnych, ale także działania, takie jak budownictwo społeczne, działalność kulturalna, rekreacja, zdrowie, sport i wypoczynek. Wszystkie te cele są zapisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Niniejsza publikacja jest aktualizacją publikacji "Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego" z roku 2009.

 

 

 

.

ZałącznikWielkość
Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego - 2 edycja (plik PDF)938.88 KB