Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

piątek 19 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Zaproszenie na IX Forum Spółdzielni Socjalnych

Wersja do wydrukuWyślij znajomym

Otrzymaliśmy zaproszenie na IX Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych, z okazji 10 lat OZRSS, w dniach 8 - 9 listopada 2018 r., w Warszawie.

Udział w spotkaniu jest płatny. Zgłoszenia dotyczące udziału w Forum Spółdzielni Socjalnych zbierane są poprzez formularz on-line: http://ozrss.pl/formularz-ofss-2018/ do dnia 29.10.2018 (bądź do wyczerpania limitu zgłoszeń).

W sprawach organizacyjnych związanych z Forum można się kontaktować się z:
• Kamilą Płowiec: k.plowiec@ozrss.pl
• Anetą Englot, tel. 506 616 594.

Poniżej program Forum:

Hotel FORT Centrum Konferencyjno-Hotelowe, ul. Modlińska 310/312

8 listopada, czwartek
10.00 - 11.00 Rejestracja oraz kawa powitalna
11.00 - 12.30 Otwarcie Forum
Wprowadzenie: Spółdzielnie socjalne - stan obecny i
ich/nasza przyszłość
Wręczenie nagród Przyjaciel Spółdzielczości
12.30 - 13.30 Obiad
13.30 - 15.00 W poszukiwaniu możliwości finansowych (od beneficjenta,
przez dostarczyciela usług, do partnera merytorycznego
projektów systemowych)
15.00 - 15.15 Przerwa
15.15 - 16.45 Konsorcja spółdzielcze - jak wykorzystać możliwości
ustawowe i rynkowe
16.45 - 17.00 Przerwa
17.00 - 18.30 Jakość wsparcia OWES dla spółdzielni socjalnych - debata
z udziałem przedstawicieli spółdzielni
18.30 Kolacja
19.00 - 20.00 Walne Zebranie OZRSS
9 listopada, piątek
8.00 - 9.00 Śniadanie
9.30 - 11.00 I seria warsztatów (trzy warsztaty równoległe):
I. Jaki powinien być system wsparcia dla spółdzielni socjalnych, aby
zaspakajał potrzeby przedsiębiorstw społecznych? Rekomendacje dla OWES
II. Standardy formalno - prawne w dobrze funkcjonującej spółdzielni socjalnej
III. Co słychać w pożytku publicznym - nowe konkursy w świetle aktualnych
przepisów prawa
11.00 - 11.15 Przerwa kawowa
11.15 - 12.45 II seria warsztatów (trzy warsztaty równoległe - powtarzane z
I sesji)
12. 45 - 13.15 Podsumowanie Forum
13.15 - 13.45 Obiad
Podczas Forum dostępne będzie wsparcie dla Uczestników:
• stolik lustracyjny
• stolik prawny
• stolik dotyczący pożyczek dedykowanych przedsiębiorcom społecznym