czwartek 24 maja 2018
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Zapytanie ofertowe - usługi cateringowe

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Konkurs ofert Sieć Barki

 

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego na podstawie art. 701 - kodeksu cywilnego na usługę: cateringową, podczas realizacji cyklu spotkań partnerskich organizowanych w ramach Projektu POKL 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zakres usługi obejmuje:

I. Zapewnienie usługi cateringowej podczas realizacji jednodniowego spotkania partnerskiego w:

  • Gmina Białogard (woj. zachodniopomorskie, powiat białogardzki) – 4 spotkania,
  • Gmina Lwówek Wielkopolski (woj. wielkopolskie, powiat nowotomyski) – 4 spotkania,
  • Miasto Piła (woj. wielkopolski, powiat pilski) – 3 spotkania,
  • Gmina Mielno (woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński) ) – 4 spotkania,
  • Miasto Stargard Szczeciński (woj. zachodniopomorskie, powiat stargardzki) ) – 4 spotkania.

Spotkania organizowane będą w każdej z podanych lokalizacji dwa razy w miesiącu (co 2 tygodnie) w okresie: styczeń – luty 2012.

 

Specyfikacja usługi cateringowej:

Dla każdego spotkania Wykonawca zapewni:

  • jednodaniowy obiad dla 11 osób

Każdorazowo dokładna liczba osób potwierdzana będzie na dzień przed przeprowadzeniem spotkania.

Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o terminach realizacji usługi określonej w specyfikacji z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem od czasu jej realizacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru menu spośród propozycji przedstawionych przez wybranego Wykonawcę.

Usługa cateringowa musi być realizowana w obiekcie, w którym odbędzie się spotkanie. 

 

Oferta powinna zawierać:

1. Oświadczenie Wykonawcy, że:

  • akceptuje wszystkie warunki zamówienia, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym
  • posiada odpowiednie zaplecze techniczne, które pozwoli na realizację przedmiotowego zamówienia
  • akceptuje bez zastrzeżeń wzór umowy (załącznik nr 1 do oferty).

2.    Kosztorys (kwoty brutto):

 

Kryteria wyboru oferty:

1. Zostanie wybrana oferta o najkorzystniejszej dla zamawiającego cenie. 

Prosimy o składanie ofert na adres mailowy michal.remisz@barka.org.pl lub w biurze Zamawiającego w Poznaniu, ul. św. Wincentego 6/9 w terminie do dnia 10.01.2012 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega, że warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane, o czym Oferenci zostaną powiadomieni. Konkurs ofert może być zamknięty bez wybrania którejkolwiek oferty.

W załączeniu Zamawiający przekazuje Wzór umowy

.
ZałącznikWielkość
Zapytanie ofertowe o świadczenie usługi cateringowej BARKA (plik PDF)163.17 KB