Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

piątek 19 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Zespół ds CSR - IV Posiedzenie - 8 czerwca 2015 r. - materiały cd.

Wersja do wydrukuWyślij znajomym

Szanowna Pani,  Dziękuję za przesłane materiały. 

Oczywiście większość uwag zgłoszę w czasie dyskusji, ponieważ jednak ze wzg. na dojazd z Czestochowy zapewne nieco się spoznie na spotkanie, dlatego w tym miejscu chciałabym zgłosić uwagi do części 2 ' CSR-perspektywa globalna'. 

W ostatnim paragrafie wymieniono bowiem tylko 4 z 5 standardów uznanych przez Komisje Europejska w przywoływanym Komunikacie KE ds CSR z 2011 r. za tworzące "podstawowy zestaw uznanych na szczeblu międzynarodowym zasad i wskazówek", który stanowi "ostatnio wzmocnione ramy dla spolecznej odpowiedzialnosci przedsiębiorstw" (punkt 3.2 Komunikatu KE ds CSR). 

Pominiętym w projekcie Planu Działań standardem są Wytyczne ONZ dot. biznesu i praw czlowieka przyjete w czerwcu 2011 r. . 

Gdyby Komunikat KE wymieniał kilkanaście standardów - zrozumiale byłoby skrócenie listy przywoływanych w projekcie Planu Działań standardów - jednak KE wskazuje na konkretne 5 dokumentów jako tworzących "podstawowy zestaw" - i z tych Projekt Planu Dzialania Zespolu ds. CSR pomija jedyny dokument o charakterze "miękkiego prawa" przyjęty jednogłośnie przez Państwa Członkowskie ONZ rezolucja Rady Praw Czlowieka ONZ w 6.2011, a który miał istotny wpływ na definicje CSR zawarta w Komunikacie KE z 10.2011, pod wpływem ktorego dodano cały rozdział IV do Wytycznych OECD, który wpłynął na treść ISO 26000 (vide korespondencja i konsultacje pomiędzy grupa sterujaca pracami na ISO 26000 a Specjalnym Przedstawicielem ONZ ds. Biznesu i Praw Czlowieka) i którego zrozumienie jest kluczowe jeśli firma chce przestrzegać dwóch pierwszych zasad UN Global Compact (vide Joint statement Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds Praw Czlowieka i UN Global Compact).

Należy zauważyć, że Wytycznym ONZ, Komunikat KE ds. CSR poświęca dodatkowo cały punkt 4.8.2 podkreślając, że "KE oczekuje, że wszystkie przedsiębiorstwa europejskie (...) będą wypełniać zobowiązania wynikające z ich społecznej odpowiedzialnosci przestrzegania praw czlowieka, jak określono w Wytycznych ONZ". 

Dlatego wnosimy o uzupełnienie listy o ten dokument, tak aby w pełni oddać intencje i przesłanie Komunikatu KE ds. CSR, a także po to aby osoby czytające Plan Działania 7espolu ds CSR a niekoniecznie zdające sobie sprawę z całego tła i współzależności pomiędzy przywolywanymi dokumentami, otrzymały przynajmniej pełen wykaz 5 standardów uznawanych przez KE za tworzące podstawowy zestaw standardów w zakresie CSR. 

Z poważaniem,

Beata Faracik
Polski Instytut Praw Czlowieka i Biznesu