Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Wspólnoty Barki

Wersja do wydrukuWyślij znajomym

Program Wspólnot jest pierwszym i podstawowym programem Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Wspólnoty skupiają osoby, bez względu na wiek i płeć, które trafiły do nich w różnych kryzysach życiowych: eksmitowane rodziny, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby po domach dziecka, szpitalach psychiatrycznych, osoby opuszczające zakłady karne i wiele innych osób dotkniętych bezdomnością. 

Wspólnoty tworzą grupy z reguły nie przekraczające 25 osób. Tak nieduża liczba osób umożliwia zawiązywanie się więzi społecznych. Każda osoba może stać się wsparciem dla drugiej. Domy Wspólnot działają na podstawie długoletniej Tradycji, która mówi o rozwoju osobistym, rozwoju Wspólnoty i rozwoju społeczności lokalnej, o abstynencji alkoholowej, poszanowaniu własności prywatnej, zakazie przemocy. Ważnym elementem życia

wspólnotowego są spotkania Wspólnoty przy wspólnym stole, gdzie omawia się sprawy dnia codziennego, problemy, radości i smutki mieszkańców. Model Wspólnoty przypomina wielopokoleniową rodzinę. Wspólnoty określamy jako miejsca do „życia i pracy” oprócz aspektu społecznego, każda Wspólnota stara się posiadać własny program gospodarczy, tak aby być ekonomicznie niezależną. Zwykle są to małe farmy ekologiczne. 

Domy Wspólnot zakładane są zarówno przez lokalnych społeczników w poszczególnych częściach Polski jak i przez osoby zamieszkujące we Wspólnotach dłuższy czas, kierując się zasadą solidarności społecznej i pomocy wzajemnej zakładają nowe miejsca.

Okres w którym mieszkańcy Barki spędzają we Wspólnotach, to czas w którym rozwiązywane są problemy uzależnień (przy współpracy ze specjalistami pracującymi w Fundacji oraz z partnerskimi Ośrodkami), nabycie umiejętności bycia w grupie i w środowisku lokalnym, a przede wszystkim to miejsca „zakorzenienia”.

W Poznaniu Fundacja Barka prowadzi hostele, które ze względu na swoja wielkość nie są Wspólnotami sensu stricte, ale dąży się do tego aby w ich funkcjonowaniu było jak najwięcej elementów życia wspólnotowego.

Elementy życia wspólnotowego ważne są także w dalszych programach Fundacji np. w programach socjalno- edukacyjnych, gdzie odpowiedzialni za kursy i warsztaty nie przekazują tylko wiedzy, ale animują grupę. Podobnie w programach tworzenia miejsc pracy i spółdzielni socjalnych, gdzie mamy do czynienia ze wspólnotą pracy oraz w programach dostępnego budownictwa, z którymi wiążą się wspólnoty sąsiedzkie.