Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Władze Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"

Stowarzyszenie powstało w 1996 roku w odpowiedzi na bierność i instytucjonalizację systemu pomocy społecznej. Założycielami byli młodzi ludzie (pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, pracownicy socjalni, prawnicy, studenci), którzy nie znajdywali w istniejących instytucjach szeroko pojętej pomocy społecznej miejsca do realizacji swoich pomysłów na realną, skuteczną i systemową pomoc osobom potrzebującym. W 1997 roku Stowarzyszenie przy współpracy z Gminą Cieszyn i holenderskimi fundacjami uruchomiło swój pierwszy całodobowy ośrodek, który z dużym powodzeniem działa do dzisiaj pod nazwą Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii "KONTAKT". Ośrodek oferuje pomoc psychologiczną, prawną, grupy terapii zajęciowej, grupy wsparcia, grupy socjoterapeutyczne, grupy samopomocowe i zajęcia dla całych rodzin. W 1999 roku w ramach programu Rządu RP i ONZ Stowarzyszenie uruchomiło kolejne miejsce - Hostel dla kobiet i dzieci, ofiar przemocy i innych przestępstw "Przeciw Przemocy - Wyrównać Szanse".

 

Cele Stowarzyszenia

  • tworzenie programów, ruchów i instytucji pomocy wzajemnej dla tych, którzy nie znajdują miejsca w społeczeństwie, znajdują się w krańcowych sytuacjach socjalnych, społecznych i zawodowych, w szczególności pomoc rodzinom, dyskryminowanym dzieciom, kobietom i mężczyznom, ofiarom przemocy w rodzinie, ofiarom przestępstw pospolitych, niepełnosprawnym
  • zapewnienie schronienia, posiłków i wsparcia potrzebującym
  • zapewnienie kształcenia i szkoleń tym, którzy tego potrzebują
  • wspieranie poszczególnych wspólnot mieszkańców prowadzonych przez Stowarzyszenie do momentu, w którym stają się one samodzielne i zintegrowane społecznie
  • aktywacja lokalnego rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu

 

Kontakt :

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"

ul. Ks. Janusza 3
43-400 Cieszyn

Telefon: 033-4795454
Fax:       033-4795455

Email:     bycrazem@wp.pl
Internet: http://www.bycrazem.free.ngo.pl/  

Osoba do kontaktu:

Mariusz Andrukiewicz tel. 0608-517144
e-mail: mariuszandrukiewicz@wp.pl