Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne

Wersja do wydrukuWyślij znajomym

Historia powstania

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne wyrasta z tradycji Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, której założyciele pragnęli stworzyć środowiska, struktury społeczne, w których „zapomniani oraz niechciani” członkowie społeczeństwa polskiego mieliby szansę rozwoju osobistego i społecznego. Ta misja „Barki” zaowocowała utworzeniem alternatywnego systemu pomocy, który skupia ludzi z grup zaniedbanych społecznie, umożliwiając im odbudowanie własnej tożsamości, szeroko pojęte kształcenie i odnalezienie się w nowej rzeczywistości społeczno – ekonomicznej poprzez funkcjonowanie we wspólnotach. 

Pogotowie Społeczne „Barki” powstało w 2000 roku, jako jeden z programów Fundacji, którego misją było udzielanie wszelkiego rodzaju pomocy osobom potrzebującym jak również organizowanie życia we wspólnotach. W 2004 roku osoby zaangażowane w działalność Pogotowia Społecznego założyły Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, które kontynuuje proces pomocy osobom potrzebującym poprzez tworzenie wspólnot i grup samopomocowych. 

 

Misja:

Misją Stowarzyszenia jest budowanie wspólnot dla osób zagrożonych i wykluczonych społecznie, których celem jest tworzenie możliwości rozwoju osobistego i społecznego osób, oraz:

  • tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizowanie środowisk i osób marginalizowanych (inicjowanie lokalnych grup samopomocowych, także stowarzyszeń),
  • rozwijanie bazy mieszkaniowej dla osób wykluczonych społecznie (domy wspólnoty, mieszkania readaptacyjne, mieszkania socjalne),
  • organizowanie form pomocy doraźnej, edukacyjnej oraz samopomocowej dla osób wykluczonych społecznie, 
  • wspieranie inicjatyw mających na celu powstanie różnych form edukacji, zatrudnienia i przedsiębiorczości (ścisła współpraca z organizacjami prowadzącymi taką działalność),
  • współpraca z administracją rządową i samorządowa oraz organizacjami działającymi w polu pomocy społecznej, przede wszystkim organizacjami samopomocowymi w kraju i zagranicą, 
  • uczestniczenie w tworzeniu diagnoz skali problemów społecznych,
  • współdziałanie na rzecz realizacji programów zainicjowanych przez Fundację „Barka”.

 

Kontakt:

Siedziba Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne

ul. Borówki 4
61-304 Poznań

Telefon: 061-8705772
Email: biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
Internet: http://www.pogotowiespoleczne.org.pl