Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnota Barki

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
SIW Barka

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest, szeroko pojęta działalność prowadząca do integracji i reintegracji ze społeczeństwem osób wykluczonych w warunkach gospodarki rynkowej:

  • Niesienie pomocy osobom i rodzinom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych.
  • Animowanie społeczności lokalnej wokół problemów wykluczenia społecznego, bezdomności w tym długotrwałego bezrobocia.
  • Upowszechnianie działań wspomagających rozwój animacji społeczeństwa obywatelskiego.
  • Działanie na rzecz rozwoju kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji.
  • Uzupełnianie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
  • Wdrażanie i kreowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.
  • Aktywny udział w tworzeniu tradycyjnych, a przede wszystkim nowych form zatrudnienia, oraz nowych podmiotów gospodarczych tj. spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw i przedsięwzięć wspieranych, innych przedsiębiorstw społecznych w tzn. „trzecim sektorze”

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnota Barki

Chudobczyce 27
64-423 Lubosz

Telefon: 061-2935004
Fax:      061-8811680  

e-mail siwbarka@interia.pl
Internet: www.siwbarka.org.pl