Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

sobota 23 marca 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Notatka Krystyny Wiśniewskiej z wystawy "Technologie dla ochrony klimatu"

Wersja do wydrukuWyślij znajomym

W dniu 9 grudnia br. grupa uczestników Centrum Integracji Społecznej Szkoła „Barki” wraz z nauczycielami, zwiedziła wystawę: „Technologie dla ochrony klimatu”, która towarzyszy odbywającej się w Poznaniu „XIV Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto”.

Na wystawie prezentowane są różnorodne rozwiązania techniczne z wielu krajów, które służą ograniczeniu emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych oraz wyeksponowane są przykłady konkretnych akcji, związanych z adaptacją do zmian klimatu. Między innymi zobaczyliśmy -  atrakcyjne budynki energooszczędne, takie jak: dom pasywny, dom solarny, w pełni funkcjonalny dom niskoenergetyczny, wydajne kuchenki używane w krajach rozwijających się: kuchenkę etanolową, kuchenkę opalaną drewnem lub węglem drzewnym, kuchenkę na brykiety, czy kuchenkę na olej roślinny. Z wielkim zainteresowaniem przyglądaliśmy się specjalnym systemom umożliwiającym małą retencję w wielkich miastach, łapaczom mgieł, różnym rodzajom modeli turbin wiatrowych, konsolom sterowniczym wiatraka, modelom produkcji biopaliw z alg morskich oraz zużytego oleju spożywczego. Wystawa tańczących „kwiatów słonecznych” i  modeli słonecznych stacji do ładowania baterii, i kawiarenek internetowych zasilanych wyłącznie energią słoneczną – podziwiana była zarówno przez panie, jak i przez panów. Uwagę mężczyzn przyciągały   symulatory ekologicznej jazdy samochodem, a byli też wśród nas tacy, którzy sprawdzili swoje umiejętności za kierownicą ekologicznych samochodów elektrycznych, hybrydowych i napędzanych  wodorem. Domy na palach, budowane w Azji i Afryce, uprawa roślin na tych że palach – co niektórej pani – podsunęła myśl zastosowania tego rodzaju rozwiązań na swoich działkach.

Zwiedzający wystawę, wynieśli sporo wrażeń i wiedzy, która  na pewno zmieni nasze myślenie ukierunkowane na życie w zgodzie z naturą.