Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Co to jest Centrum Ekonomii Społecznej (CES) ?

Wersja do wydrukuWyślij znajomym

 

Centrum Ekonomii Społecznej (CES) jest instytucjà nowej generacji uczestniczàcà w formowaniu partnerstwa lokalnego na rzecz integracji społecznej. CES integruje lokalnych partnerów - samorząd, organizacje pozarządowe i firmy biznesowe - wokół idei włàczenia osób i grup do życia społeczno-gospodarczego we wspólnocie lokalnej poprzez powołanie partnerstwa i nowych instytucji. CES animuje powoływanie instytucji ekonomii społecznej takich jak: kluby integracji społecznej, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne funkcjonujące przy stowarzyszeniach i fundacjach, spółki z o.o non-profit. Zadaniem CES jest też animowanie nowych stowarzyszeń w miejsowościach, gdzie inicjatywy obywatelskie nie są jeszcze podejmowane. CES-y rozpoczeły działania w 5 środowiskach lokalnych – w gminach Kwilcz i Lwówek oraz w Poznaniu w dzielnicach: Piątkowo, Kobylepole-Darzybór, Śródka-Zawady. Spotkania, przybliżające idee ekonomii społecznej, miały miejsce też w kilkunastu innych gminach wielkopolskich.

 


ZałącznikWielkość
Co to jest Centrum Ekonomii Społecznej (plik PDF)513.77 KB