Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Spółdzielnie socjalne, których przychody nie przekroczą 1,2 mln euro nie będą musiały prowadzić ksiąg rachunkowych.

Wersja do wydrukuWyślij znajomym

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami spółdzielnie socjalne muszą prowadzić księgi rachunkowe na zasadach pełnej księgowości. Sejm przyjął wraz z senackimi poprawkami ustawę, która dopuszcza prowadzenie przez spółdzielnie rachunkowości na uproszczonych zasadach.

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmianę w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Rozszerza ona na spółdzielnie socjalne katalog podmiotów, które muszą zaprowadzić księgi rachunkowe dopiero po przekroczeniu określonego limitu. Limit ten wynosi 1,2 mln euro i odnosi się do wartości przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy.

Oznacza to, że spółdzielnie socjalne będą musiały stosować ustawę o rachunkowości dopiero po przekroczeniu ustawowego limitu, na analogicznych zasadach jak osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Nowelizacja nie precyzuje jednak, jakie ewidencje miałyby prowadzić spółdzielnie socjalne nieprzekraczające limitu.

Na etapie prac sejmowych negatywne stanowisko do zmiany w ustawie o rachunkowości przedstawił rząd. Wynika z niego, że spółdzielnie socjalne będące osobami prawnymi powinny stosować zasady rachunkowości. Natomiast podatkowa księga przychodów i rozchodów jest ewidencją podatkową, a nie ewidencją służącą przedstawieniu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Nowelizacja trafi teraz do Prezydenta. Wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

MAGDALENA MAJKOWSKA
MAGDALENA.MAJKOWSKA@INFOR.PL

Źródło: GP
Artykuł z dnia: 2009-05-08