Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

poniedziałek 25 marca 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Konferencja: "Solidarność w życiu wspólnot lokalnych"

Wersja do wydrukuWyślij znajomym

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji: "Solidarność w życiu wspólnot lokalnych - jak samorząd terytorialny tworzy potencjał solidarności w życiu wspólnot lokalnych". Konferencja odbędzie się 17. października 2009 r. w Poznaniu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.

Uczestnikami spotkania będą reprezentanci lokalnych wspólnot samorządowych, zarówno przedstawiciele Samorządów Terytorialnych, jak i kierujących się zasadą solidarności i odpowiedzialności za osoby wykluczone, organizacji obywatelskich. Nieprzypadkowo międzynarodowy dzień wskazujący na potrzebę solidarności z ubogimi obchodzony jest w Wielkopolsce. Mając na uwadze doświadczenia i osiągnięcia Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, zaangażowanie innych organizacji obywatelskich oraz lokalnych i regionalnych władz samorządowych Wielkopolska stanowi bowiem naturalne laboratorium solidarności i samorządności. Ich działania pokazują, że „wykluczony” ma nie tylko swoją godność, ale również często nieodkryty potencjał, który powinien być włączony w rozwój wspólnoty. W takiej perspektywie człowiek potrzebujący staje się potrzebny społeczności lokalnej. Jest nie tylko beneficjentem rozwoju, ale przede wszystkim jego uczestnikiem. Wielkopolska to również bogata tradycja społecznej przedsiębiorczości. Z tym miejscem związani są: bł. Edmund Bojanowski, św. Urszula Ledóchowska, ojciec Józef Wrzesiński. Są to postaci, które wyznaczają wzorce i tworzą tradycję, z której czerpiemy. 

Konferencja będzie okazją do refleksji nad stanem solidarności we wspólnotach lokalnych. Czy solidarność to jednostkowy akt miłosierdzia czy systemowy zespół rozwiązań prawnych, finansowych i organizacyjnych realizowanych przez współpracujących partnerów we wspólnocie lokalnej. Czy może jedno i drugie? W jaki sposób w świecie o dominujących wartościach materialnych można  realizować zasadę solidarności i pierwszeństwa człowieka i jego rozwoju przed kapitałem i wąsko rozumianym zyskiem?  Czy w Polsce „gospodarka rynkowa” może stopniowo wchodzić w nowy etap rozwoju określany mianem „społecznej gospodarki rynkowej”, która ma swoje odniesienie w Konstytucji RP?  Czy prawa rynku można pogodzić z solidarnością?. Jakie mogą być relacje pomiędzy produkcją dóbr a czynieniem dobra? Czy w przestrzeni publicznej jest miejsce na powoływanie do życia w szerokim zakresie nowych instytucji i organizmów o celach gospodarczych, społecznych, kulturalnych, w których realizowałaby się zasada  współwłasności środków produkcji, realny udział pracowników w zarządach firm i zyskach oraz zasada włączenia, w przestrzeń stosunków społeczno-gospodarczych,  środowiska dotąd nieaktywne i pozostawione na marginesie.

Konferencja organizowana jest w ramach funkcjonującego w Wielkopolsce pilotażowego programu Centrum Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka” ze środków PO KL ( 7.2.2). Tym samym nawiązujemy do projektów budowania partnerstw lokalnych, które włączają w przestrzeń publiczną nowe podmioty społecznej gospodarki rynkowej, takie jak: Centra Integracji Społecznej, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne zakładane i prowadzone przez stowarzyszenia i fundacje, działające na rzecz rozwoju osoby, rodziny i wspólnoty lokalnej itp. 

Tematyka konferencji koresponduje z funkcjonującym od dwóch lat Forum Pro Publico Bono – Akademia Solidarności. Forum zrzesza laureatów Nagrody Pro Publico Bono którzy, w duchu solidarności służą bliźniemu. Forum służy wzajemnej wymianie doświadczeń oraz tworzeniu wspólnych, innowacyjnych projektów, mających na celu kształtowanie lokalnych i regionalnych strategii przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Doświadczenia organizacji obywatelskich w tym zakresie potrzebują wsparcia ze strony instytucji samorządowych. Tylko taka współpraca może zaowocować wypracowaniem skutecznych rozwiązań systemowych.


ZałącznikWielkość
Zaproszenie na konferencje (plik PDF)285.03 KB