Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

poniedziałek 25 marca 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Seminarium Społeczna Gospodarka Rynkowa w Wielkopolsce

Wersja do wydrukuWyślij znajomym

 

Ekonomia społeczna w Wielkopolsce – skuteczna metoda integracji społecznej w środowisku lokalnym Poznań, Sala Celichowskiego WUW, Aleje Niepodległości. 18 lutego 2010

Program seminarium

10.00 – 10.15 – Otwarcie seminarium 

10.15 – 10.45 – Ekonomia społeczna (Społeczna gospodarka rynkowa) i jej główne podmioty – Tomasz Sadowski, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”

  • Spółdzielnie socjalne
  • Centra integracji społecznej
  • Zakłady aktywizacji zawodowej

10.45 – 11.30 – Podmioty społecznej gospodarki rynkowej jako organizacje lokalnie zakorzenione - rola samorządu lokalnego w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej – Maria Węgrzyn, Wójt Gminy Kwilcz, Halina Sierszulska, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu

11.30 – 12.00 – Przerwa kawowa

12.00 – 12.45 – Ekonomia społeczna – praktyczne rozwiązania w samorządach Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny "Dla Ludzi i Środowiska" w Kwilczu – Prezes Krystyna Dorsz

  • inicjowanie, wdrażanie i propagowanie działań na rzecz godnego życia 
  • rozwój wsi
  • działania związane z reintegracją społeczną i zawodową 
  • edukacja środowisk i grup podlegających wykluczeniu społecznemu, jak i innych osób i instytycji zainteresowanych realizacją programów reintegracji społecznej i zawodowej

12.45 – 13.30 – Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej - Barbara Sadowska, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”

13.30 – 14.00 – Dyskusja i zakończenie seminarium