Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

System wsparcia inicjatyw ekonomii społecznej w środowisku lokalnym na przykładzie Partnerstwa Ekonomia Społeczna w Praktyce

Wersja do wydrukuWyślij znajomym

Mechanizm budowania partnerstwa lokalnego polega na skupieniu ważnych na danym terenie partnerów, wokół nowych sposobów rozwiązywania istniejących problemów społecznych. Na mechanizm ten składa się opis drogi prowadzący do zmiany statusu osób z grup bezrobotnych i marginalizowanych:

  • wyłonienie organizacji partnerskiej,
  • zorganizowanie konferencji,
  • zapoznanie się z programem realizowanym w gminach i dzielnicach objętych działaniami
  • partnerstwa „Ekonomia Społeczna w Praktyce”,
  • inicjowanie nowych stowarzyszeń,
  • podpisanie porozumienia o współpracy,
  • wypracowanie programu działania,
  • uczestnictwo w programie edukacji liderów ekonomii społecznej,
  • tworzenie instytucji reintegracji w środowisku lokalnym.

Rezultat ten pokazuje rolę Partnerstwa Lokalnego jako spoiwa dla funkcjonujcych podmiotów i grup, które buduje zaufanie i animuje współpracę w podejmowaniu inicjatyw ekonomicznych, edukacyjnych i kulturalnych w społeczności lokalnej. Troską partnerstwa jest włączenie każdorazowo w zainicjowane wydarzenia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, które są swoistego rodzaju „ewaluatorami” realizowanych inicjatyw.Materiaem pomocniczym dla opisu będą teksty porozumień o współpracy oraz przykłady funkcjonowania 6 partnerstw.

Zapraszamy do lektury