Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

piątek 19 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Barka w programie Technologie non-profit

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Barka w programie Technologie non-profit

Fundacja Pomocy Wzajemnej współpracuje z Stowarzyszeniem Bank Drugiej Ręki biorąc udział w programie Technologie non-profit, która umożliwia organizacjom pozarządowym i innym instytucjom non-profit dostęp do oprogramowania, sprzętu i innych usług IT po przystępnych cenach. Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki prowadzi Program Technologie non-profit, dzieki któremu polskie organizacje pozarządowe mogą skorzystać ze specjalnej oferty taniego oprogramowania i sprzętu sieciowego.

Impulsem do powstania Programu było nawiązanie współpracy z amerykańską organizacją pozarządową Compumentor i jej Programem Techsoup, którego celem jest budowanie potencjału technologicznego w Trzecim Sektorze na całym świecie. Program Technologie non-profit wspiera organizacje pozarządowe dając dostęp do oprogramowania i sprzętu sieciowego za jedynie symboliczną opłatę administracyjną lub znacznie zredukowaną cenę rynkową, obniżając w ten sposób koszt infrastruktury technologicznej. Otrzymanie oprogramowania w taki sposób znacznie zmniejsza budżet organizacji wymagany na technologie i umożliwia wykorzystanie tych pieniędzy w działalności statutowej organizacji.

Program Techsoup działa w USA już od ponad 7 lat i przez ten czas przekazane zostało oprogramowanie i sprzęt o wartości około 250 milionów USD do blisko 50.000 organizacji. W 2004 roku Program rozszerzony został na Kanadę, a w 2006 uruchomiono go w Anglii, Belgii oraz Polsce. Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki oraz TechSoup pracują nad rozszerzeniem Programu o innych wiodących producentów oprogramowania i sprzętu oraz o oferty lokalne, jak usługi hostingowe, łączność z Internetem, szkolenia IT.

Microsoft

Celem firmy Microsoft Polska, poprzez swoje programy obywatelskie, jest udział w budowaniu dobrobytu w Polsce, zarówno społecznego jak i ekonomicznego. Microsoft zbudował z powodzeniem sieć partnerstw z organizacjami non-profit, z którymi pracuje nad ogólnokrajowymi przedsięwzięciami społecznymi i projektami lokalnymi ułatwiającymi dostęp do technologii. Szerokiej grupie przedsięwzięć społecznych udzielane jest wsparcie zarówno finansowe jak i w postaci darowizn oprogramowania. Pracownikom firmy stwarzane są możliwości brania udziału w projektach na rzecz swoich społeczności. Częścią prowadzonego przez Microsoft programu ułatwiania dostępu do technologii jest Program Dystrybucji Oprogramowania prowadzony we współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Drugiej Ręki.