Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

wtorek 21 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Zaproszenie na Otwarcie Ośrodka wypoczynkowego w Chudobczycach

Wersja do wydrukuWyślij znajomym

Zapraszamy na Otwarcie Ośrodka wypoczynkowego w Chudobczycach w dniu 29.10.2008 o godzinie 12.00. W uroczystości udział wezmą przedstawiciele wielu środowisk, którzy korzystali z Ośrodka podczas wakacji, przedstawiciele władz lokalnych, mediów oraz goście z Danii, przy pomocy których powstanie centrum rekreacyjnego było możliwe.

W imieniu Zarządu Fundacji Barka, uczestników programów i lokalnych partnerstw chcielibyśmy serdecznie zaprosić Pana na Ceremonię Otwarcia Centrum Rekreacyjno-Edukacyjnego, która odbędzie się 29 października o godzinie 12.00. w Chudobczycach nad Jeziorem Lubosz Wielki (gm. Kwilcz). 

Dzięki wsparciu Fundacji Villum Kann Rasmussen i Fundacji Velux z Danii, wybudowane zostało Centrum Rekreacyjno-Edukacyjne nad jeziorem w Chudobczycach. Dzięki temu, wiele środowisk wiejskich i miejskich będzie mogło skorzystać z programów edukacyjnych umożliwiających rozwój społeczny i zawodowy. Chudobczyce należą do gminy Kwilcz, gdzie zawiązane zostało Partnerstwo Ziemi Kwileckiej. Podmioty, które zawiązały Partnerstwo opracowały wspólną strategię wdrażania ekonomii społecznej na terenie gminy. Istotnym elementem strategii było mobilizowanie społeczności lokalnej do samoorganizacji, co doprowadziło do utworzenia kilkunastu nowych stowarzyszeń wiejskich. Zrealizowane zostały projekty rozwoju społecznego dotyczące przedsiębiorczości społecznej jako kluczowego elementu przeciwdziałania bezrobociu tj.spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne i spółki z o.o. o charakterze non – profit. Wspieranie rozwoju turystyki, sportu i rekreacji, oprócz wielu inicjatyw w tym zakresie, wpłynęło na uruchomione 2ch ośrodków rekreacyjno- sportowych we wsiach Prusim i w Chudobczycach. W gminie powstało też kilkanaście gospodarstw agroturystycznych o wysokiej jakości usług. 

Chudobczyce to wieś popegeerowska, która dziś została zagospodarowana przez 2 stowarzyszenia i Fundację Barka. Działa tu 450 ha gospodarstwo ekologiczne, z rozwijającymi się hodowlami zachowawczymi owiec i kóz. W ciągu 2ch lat powstanie dodatkowo ferma wiatraków w liczbie ponad 20. Co uczeni gminę i wieś modelowym centrum wiejskim w naszym regionie.

W Ceremonii Otwarcia uczestniczyć będą Członkowie Zarządu Fundacji duńskiej waz z Założycielem Villum Kann Rasmussen, były Premier Danii, przedstawiciele władz lokalnych, partnerstw ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz uczestnicy programów (łącznie ok. 150 osób).

Z wyrazami szacunku

Tomasz Sadowski
Przewodniczący Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka