Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

sobota 25 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

"Barka. Ekonomia Społeczna w Praktyce 1989 - 2008" nowa publikacja na temat ekonomii społecznej

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Barka. Ekonomia Społeczna w Praktyce

"Barka. Ekonomia Społeczna w Praktyce. 1989 - 2008" to nowa publikacja na temat ekonomii społecznej wydana wiosną 2008 roku przez Fundację Pomocy Wzajemnej "Barka"

Publikacja poświęcona jest opisowi działań, jakie przedsięwzięła Fundacja Barka wraz z partnerami na rzecz włączenia społecznego przy użyciu aktywnych metod polityki społecznej, jakie zawarte są w ekonomii społecznej. 

Książka prezentuje sześć partnerstw, jakie powstały w ramach programu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju "Ekonomia Społeczna w Praktyce", współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Partnerstwa powołano na zróżnicowanych terenach - zarówno w gminach wiejskich (wiejska gmina Kwilcz), na terenach wiejsko-miejskich (gmina Lwówek), w małym mieście (Drezdenko w woj. lubuskim, jak i w dużym ośrodku miejskim (partnerstwa: na dzielnicy Śródka-Zawady, Os. Jana III Sobieskiego i osiedle Darzybór w Poznaniu).

Książka prezentuje nie tylko modelowe rozwiązania ekonomii społecznej - partnerstwa publiczno-prywatno-społeczne, Centrum Ekonomii Społecznej jako nowego typu instytucję wsparcia przedsiębiorczości społecznej oraz edukację liderów, która jest kluczem do animacji społeczności lokalnej, ale również całą historię Fundacji Barka i organizacji z niej wyrosłych. Z tego względu jej głównym odbiorcą są nie tylko instytucje rządowe, samorządy i organizacje pozarządowe - główni aktorzy w walce z wykluczeniem społecznym, ale i czytelnicy, którzy zafascynowani są transformacją Polski i innych krajów Europy Środkowo - Wschodniej. Jak zauważa Tomasz Sadowski w "Rozmowie Dnia" TVP Info (19.05.2008, godz. 19.10) transformacja środkowej części Europy to była w istocie rewolucja, która przyniosła wielkie zmiany na lepsze, ale i pozostawiła po sobie wiele ofiar - bezdomnych, bezrobotnych, osoby zupełnie nieprzydatne na rynku pracy. Ludzie, pozbawieni przez lata możliwości organizowania się i gromadzenia majątku, pozostali bez kapitału i bez szans na odzyskanie jakiejkolwiek jego części. Zostali ponadto zdekapitalizowani w zakresie wiedzy i umiejętności - nie mając kapitału sami nie stanowili kapitału ludzkiego. Po faktycznym zakończeniu wojny na ziemiach polskich, w 1989 roku, aż 62% ludności miało wykształcenie podstawowe - dodaje Sadowski. Wszystkie te problemy pogłębiają się z czasem i ostatecznie doprowadzają do trwałych form wykluczenia - nie tylko z rynku pracy, ale i z całego życia społecznego, publicznego, kulturalnego. Aby temu zapobiec lub nawet odwrócić to niekorzystne zjawisko trzeba ludzi "wyciągać" z bezrobocia i dać szansę odnalezienia się w nowych warunkach społecznych. Służyć temu ma przyjazne środowisko, które będzie w stanie wesprzeć starania o poprawę losu - poprzez edukację przez całe życie w postaci grup samokształceniowych, uniwersytetów ludowych, oraz poprzez inne formy wsparcia, które ostatecznie będą zachęcać i wspierać takie inicjatywy, jak zakładanie małych przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych i innych form przedsiębiorczości społecznej.

Ze względu na bogate doświadczenia Polski, ale i całej Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie transformacji i radzenia sobie z jej niekorzystnymi skutkami społecznymi i ekonomicznymi, mamy wiele do zaoferowania Europie Zachodniej i całemu współczesnemu światu, który nie jest wszak wolny od wykluczenia społecznego - twierdzi dalej Sadowski. Bezrobocie, bezdomność, wszystkie komplikacje z nich wynikające to codzienne problemy Europy Zachodniej, Azji, Afryki, obu Ameryk, całego świata można powiedzieć. O znaczeniu naszego dorobku niech świadczy fakt, że stale spływają do Barki zaproszenia od naszych zagranicznych partnerów, którzy pragną, abyśmy zaangażowali się w prowadzone przez nich działania.

Wkrótce książka "Barka. Ekonomia Społeczna w Praktyce. 1989 - 2008" będzie dostępna w księgarniach. W tej chwili wszyscy zainteresowani mogą zwrócić się do Fundacji i otrzymają egzemplarz za darmo - numer telefonu: 061 872 02 86, numer faxu: 061 872 90 50, adres e-mail: barka@barka.org.pl

 

.