Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Niezależne Samodzielne Spółdzielnie Socjalne

Celem projektu jest utworzenie minimum 7 spółdzielni socjalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz udzielenie dotacji finansowej do 20 tys. złotych dla jednego spółdzielcy socjalnego (kwota przeznaczona dla 35 osób na uruchomienie spółdzielni socjalnej. Łącznie do rozdysponowania w projekcie na otwarcie spółdzielni socjalnej jest 700 tys. złotych.) Minimum 35 osób podejmie stałą pracę. Projekt obejmuje swoim wsparciem szkoleniowo- doradczym 75 osób. Osoby te zostaną przeszkolone z zakresu tworzenia, prowadzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość spotkań z praktykami i osobami prowadzącymi z sukcesem spółdzielnie socjalne. Prowadzone będą także indywidualne i grupowe konsultacje z zakresu prowadzenia spółdzielni socjalnej. W czerwcu 2010 r. planujemy zorganizować dla Uczestników projektu wyjazd szkoleniowy, połączony z wizytą studyjną w Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA w Poznaniu.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z woj. zachodniopomorskiego, chcących otworzyć spółdzielnie socjalne oraz do innych osób i podmiotów deklarujących założenie spółdzielni socjalnych (75 osób).

Co oferujemy? Dotacje finansową na otwarcie spółdzielni socjalnej, specjalistyczne szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej.

Projekt „Niezależne Samodzielne Spółdzielnie Socjalne”, realizowany jest do 31 lipca 2012 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wiosek i miast do 25 tys. mieszkańców, przez firmę „4C” w partnerstwie z Fundacją Pomocy Wzajemnej BARKA z Poznania.

Film

Prezentujemy zapowiadany przez nas wcześniej film "Euroenergia" zrealizowany w ramach projektu Niezależne Samodzielne Spółdzielnie Socjalne. Film prezentuje proces powstawania Spółdzielni Socjalnych w ramach projektu.

Blog