Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

poniedziałek 25 marca 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu

rces_logo
Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu” to projekt realizowany na terenie województwa wielkopolskiego w okresie od 01.10.2010 r. do 31.03.2012 r. przez 5 partnerów: Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka”, Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka, Stowarzyszenie Wydawnicze Barki, Stowarzyszenie Szkoła Animacji Społecznej, Fundację Correctio Civitas oraz Stowarzyszenie ETAP. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadaniem Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej (RCES) jest:

1. Zbudowanie 10 partnerstw lokalnych w Wielkopolsce, w których powstanie 5 spółdzielni socjalnych i 20 przedsiębiorstw społecznych. • Doradztwo i szkolenia dla osób zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnych.
2.Usługi doradcze w zakresie marketingu, księgowości, prawa oraz pozyskiwania funduszy dla grup inicjatywnych spółdzielni socjalnych oraz organizacji pozarządowych chcących powołać przedsiębiorstwa społeczne.
3. Szkolenia dla organizacji pozarządowych chcących powołać przedsiębiorstwa społeczne.
4. Edukacja Liderów Ekonomii Społecznej dla 80 osób.
5. Przeprowadzenie 2 kampanii społecznych promujących Ekonomię Społeczną i zatrudnienie w tym sektorze, z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej i angażujące społeczność lokalną.
6. Publikacja książki i 5 biuletynów dotyczących ES, a także artykułów w Gazecie Ulicznej.
7. Organizacja 2 konferencji dotyczących ES dla przedstawicieli/ek instytucji rynku pracy, integracji i pomocy społecznej oraz organizacji społecznych.
8. Uruchomienie wortalu poświęconego gospodarce społecznej w Wielkopolsce.

Kontakt:
Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej
ul. Św. Wincentego 6
61-003 Poznań
tel. 616682301
fax 616682416

Film

Prezentujemy film "Najważniejszy Etap" który powstał w ramach Kampanii Społecznej realizowanej przez Fundację Barkę. Film pokazuje partnerstwo lokalne na Piątkowie w Poznaniu, specyfikę pracy w „blokowisku” i możliwości, jakie daje współpraca wielu pozornie niemających ze sobą nic wspólnego podmiotów ekonomii.

Blog

Aktualności

Szczegółowy harmonogram realizacji projektu znajduje się tutaj tutaj