Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Biuletyny

Tomasz Sadowski: „Gospodarka społeczna jako podstawa rozwoju społeczno-gospodarczego"

Gospodarka społeczna jako podstawa rozwoju społeczno-gospodarczego. Doświadczenia Afryki w perspektywie europejskiej

Gospodarka społeczna jako podstawa rozwoju społeczno-gospodarczego. Doświadczenia Afryki w perspektywie europejskiej
czytaj dalej...>>

Lidia Węsierska-Chyc: "Gospodarka społeczna to nie sektor"

Ekonomia Społeczna numer 3/2013

W wydawnictwie "Ekonomia Społeczna" (numer 3/2013) opublikowany został artykuł Pani Lidii Węsierskiej-Chyc "Gospodarka społeczna to nie sektor".
czytaj dalej...>>

Nowa publikacja : "Wokół Ekonomii Społecznej"

Nowa publikacja : "Wokół Ekonomii Społecznej"

Zagadnienia związane z ekonomią społeczną stanowią w naszym kraju przedmiot szczegółowych badań oraz praktycznych rozwiązań od co najmniej kilku lat. Przez ten czas mieliśmy do czynienia z nowymi koncepcjami, nurtami i ideami, które endo i egzogenicznie wpływały na podstawowe założenia, definicje i zakres działań składające się na to, co nazywamy ekonomią, czy też gospodarką społeczną. Problematyka poruszana w tej publikacji odzwierciedla tę ciągłą ewolucję.
czytaj dalej...>>

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorstw Społecznych

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorstw Społecznych

Fundusze poreczeniowe i po)yczkowe w Polsce funkcjonuja od kilkunastu lat. Tworzone sa z inicjatywy lokalnych lub regionalnych władz, a wspierane m.in. ze srodków bud)etu panstwa. Podstawa ich tworzenia sa regionalne i lokalne programy rozwoju przedsiebiorczosci oraz w przypadku Krajowego Funduszu Poreczen Kredytowych Banku Gospodarstwa Krajowego, rzadowy program wspierania małych i średnich przedsiebiorstw w Polsce.
czytaj dalej...>>

Kształtowanie środowisk i instytucji dla rozwoju gospodarki społecznej w Polsce

Kształtowanie środowisk i instytucji dla rozwoju gospodarki społecznej w Polsce

Rozwijane obecnie w Polsce działania w obszarze przedsiębiorczości społecznej określane są różnymi nazwami: gospodarka społeczna, przedsiębiorczość społeczna, ekonomia społeczna czy solidarna. Ze względu jednak na fakt, że działania te nawiązują do Konstytucji RP, gdzie w rozdziale 20 została zapisana zasada „o społecznej gospodarce rynkowej” jako podstawie kształtowania ustroju Rzeczpospolitej, należy przedsiębiorczość społeczną umiejscowić w przestrzeni gospodarki rynkowej, w tym jej fragmencie, który cechuje s
czytaj dalej...>>

Źródła finansowania działalności podmiotów gospodarki społecznej - druga edycja

Źródła finansowania działalności podmiotów gospodarki społecznej - 2 edycja

Od kilku lat w Polsce rozwija się sektor gospodarki społecznej. Zalicza się do niego podmioty realizujące cele społeczne, z wykorzystaniem środków ekonomicznych. Są to m.in. spółdzielnie socjalne i organizacje obywatelskie. Biuletyn jest przeznaczony właśnie dla osób zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej, dla już działających spółdzielni, a także dla fundacji i stowarzyszeń podejmujących działania przedsiębiorcze.
czytaj dalej...>>

Księgowość spółdzielni socjalnej - druga edycja

Księgowość spółdzielni socjalnej - 2 edycja

Spółdzielnia Socjalna jest jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej. Jak na każdym podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą, ciąży na niej obowiązek prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej. Spółdzielnia socjalna w momencie wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego nabywa osobowość prawną. Fakt ten wymusza na spółdzielni socjalnej obowiązek  prowadzenia dokumentacji księgowej zgodnie z Ustawą o rachunkowości – tzw. pełnej księgowości.
czytaj dalej...>>

Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego - druga edycja

Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego - 2 edycja

Przedsiębiorstwo społeczne to podmiot działalności gospodarczej, który oprócz wypracowywania zysku, wyznacza sobie cele społeczne - wypracowanie nadwyżki (zysku) lub tzw. wartości dodanej inwestowane są w działania, realizujące wyznaczone cele społeczne. Zysk nie jest wypłacany właścicielom tak jak w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że głównym celem  przedsiębiorstwa społecznego jest realizacja celów społecznych.
czytaj dalej...>>

Vademecum spółdzielni socjalnej - druga edycja

Vademecum spółdzielni socjalnej - 2 edycja

O spółdzielniach socjalnych dużo się mówi i chętnie pisze, zwłaszcza w kontekście aktywnej polityki rynku pracy i poszukiwania skutecznych sposobów usamodzielniania się osób ze środowisk marginalizowanych. Podejmowane są liczne przedsięwzięcia z pogranicza działalności gospodarczej i społecznej z wykorzystaniem środków strukturalnych Unii Europejskiej, zasobów tradycyjnych instytucji ekonomii społecznej oraz niewykorzystanego dotychczas potencjału tzw. trzeciego sektora.
czytaj dalej...>>

Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego

Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego

Przedsiębiorstwo społeczne,  to podmiot działalności gospodarczej, który oprócz wypracowywania  zysku, wyznacza sobie cele społeczne - wypracowane nadwyżki zysku inwestowane są w działania, realizujące wyznaczone cele społeczne.
czytaj dalej...>>