Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Biuletyny

Księgowość Spółdzielni Socjalnej

Księgowość Spółdzielni Socjalnej

Spółdzielnia Socjalna jest jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej. Jak na każdym podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą, ciąży na niej obowiązek prowadzenia  dokumentacji finansowo – księgowej. Spółdzielnia socjalna w momencie wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego nabywa osobowość prawną. Fakt ten wymusza na spółdzielni socjalnej obowiązek prowadzenia dokumentacji księgowej zgodnie z Ustawą o rachunkowości – tzw. pełnej księgowości.

czytaj dalej...>>

Źródła finansowania działalności podmiotów gospodarki społecznej

Źródła finansowania działalności podmiotów gospodarki społecznej

Od kilku lat w Polsce rozwija się sektor gospodarki społecznej. Zalicza się do niego podmioty realizujące cele społeczne za pomocą środków ekonomicznych. Są to m.in. spółdzielnie socjalne i organizacje społeczne. Biuletyn jest przeznaczony właśnie dla osób zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej, dla już działających spółdzielni, a także dla fundacji i stowarzyszeń podejmujących działania przedsiębiorcze.
czytaj dalej...>>

Vademecum Spółdzielni Socjalnej

Vademecum Spółdzielni Socjalnej

Niniejszy poradnik jest próbą zestawienia i usystematyzowania najważniejszych informacji z zakresu spółdzielczości socjalnej. Zebrane w nim informacje mają przybliżyć Czytelnikowi zagadnienia związane z - młodą jeszcze w naszym kraju - formą, łączącą w sobie funkcje społeczne, ekonomiczne i gospodarcze, jaką stanowią spółdzielnie socjalne. Znajdą tu Państwo nie tylko zbiór definicji i ogólnych wiadomości, ale przede wszystkim informacje, jak założyć i zarejestrować spółdzielnię socjalną.
czytaj dalej...>>

Biuletyn Ekonomia Społeczna

Biuletyn Ekonomia Społeczna

W Polsce inicjatywy ekonomii społecznej są stosunkowo młodym fenomenem, chociaż niektóre środowiska organizacji pozarządowych realizowały modelowe programy oparte na wzajemności, współodpowiedzialności i aktywności już od 1989 roku.

Poważny wkład w rozwój ekonomii społecznej w Polsce miały programy, realizowane przez Fundację Barka w latach 1989-2009. W pierwszym etapie były to wypracowywane modele funkcjonowania:
czytaj dalej...>>

Otoczenie ekonomii społecznej

W nowy opracowaniu Fundacji Barka "Otoczenie ekonomii społecznej" pod redakcją Barbary Sadowskiej czytamy między innymi:

"W Polsce inicjatywy ekonomii społecznej są stosunkowo młodym fenomenem, chociaż niektóre środowiska organizacji pozarządowych realizowały modelowe programy oparte na wzajemności, współodpowiedzialności i aktywności już od 1989 roku.
czytaj dalej...>>

Raport badan grupy docelowej projektu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomia Społeczna w Praktyce

Analiza badan zrealizowanych przez Fundacje Pomocy Wzajemnej BARKA razem z 13 Partnerami (organizacje pozarzadowe, Polska Akademie Nauk, Gmine Kwilcz, firme informatyczna Maroonpoint) w ramach projektu „Ekonomia Społeczna w Praktyce” współfinansowany ze środków Inicjatywy Wspólnotowej Equal. 
czytaj dalej...>>

Przykład budowania Partnerstwa Lokalnego w mieście i gminie Czarnków

 

Gmina i Miasto Czarnków przystąpiło do projektu realizowanego przez WYG International z udziałem Sieci Wpółpracy Barka ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), następnie kontynuowanego przez Centrum Ekonomii Społecznej, funkcjonującego przy fundacji „Barka”. Celem projektu było wypracowanie strategii rozwoju ekonomii solidarnej na Ziemi Czarnkowskiej.czytaj dalej...>>

Recykling jako jedna z form ekonomii społecznej w Polsce

Od 2009 r. Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” bierze udział w międzynarodowym projekcie pn. „Il ciclo del riciclo” w ramach programu Leonardo da Vinci. We wspólnych działaniach uczestniczą organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne (w tym spółdzielnie socjalne) oraz sieci organizacji, zajmujących się ekonomią społeczną w sektorze recyklingu. Partnerzy pochodzą z  Włoch, Francji, Belgii, Malty oraz Polski. 

 
czytaj dalej...>>

Skarga skierowana do Komisji Etyki Mediów oraz odpowiedź

W załączniku przedstawiamy skargę do Komisji Etyki Mediów w związku z nieprawdziwymi informacjami wyemitowanymi przez w programie TVP-INFO w dniu 21 lutego 2009 r. o godz. 21.00 w programie Reportaże Polska dotyczącymi sytuacji domu Wspólnoty Barka w Drezdenku oraz odpowiedź Komisji.

 
czytaj dalej...>>

Krajowe i regionalne izby gospodarcze w ujęciu społecznej gospodarki rynkowej

Podmioty, należące do uspołecznionej części gospodarki rynkowej, podjęły decyzję o powołaniu krajowych i regionalnych izb gospodarczych w zakresie społecznej  gospodarki rynkowej, zgodnie z Ustawą o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r.
czytaj dalej...>>