Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Biuletyny

Artykuł na temat wybitnych Młodych Globalnych Liderów w "Le Temps"

W załączniu przedstawiamy artykuł na temat czterech wybitnych Młodych Globalnych Liderów w tym o Ewie Sadowskiej, który ukazał się we szwajcarskim "Le Temps", podczas Ekonomicznego Forum w Davos.

"THE LEADERS OF TOMORROW PRESENT THEIR IDEAS TO RESOLVE THE MONDIAL CRISIS"
czytaj dalej...>>

Akty prawne dotyczące spółdzielni socjalnych

Poniżej znajdą Państwo aktualne akty prawne dotyczące spółdzielni socjalnych.
 

Co to jest Spółdzielnia Socjalna ?

Spółdzielnia socjalna to podmiot gospodarczy, łączący w sobie cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Cechą odróżniającą spółdzielnię socjalną od spółki jest przede wszystkim pierwszeństwo celów społecznych nad maksymalizacją zysku. Głównym celem spółdzielni jest zapewnienie pracy swoim członkom. Spółdzielnie socjalne istnieją, aby pomagać osobom, które z różnych powodów nie radzą sobie na rynku pracy. Praca w spółdzielni daje im nie tylko możliwość podjęcia zatrudnienia, lecz jest również szansą na zdobycie doświadczenia i pewności siebie.
czytaj dalej...>>

System wsparcia rozwoju inicjatyw ekonomii społecznej w gminie wiejskiej

System wsparcia rozwoju inicjatyw ekonomii społecznej w gminie wiejskiej

Projekt „Ekonomia społeczna w praktyce” wpisuje się w europejską Inicjatywę Wspólnotową EQUAL, od 2004 r. wdrażaną także w Polsce. Realizacja Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL odbywa się przez opracowanie i sprawdzanie w praktyce innowacyjnych rozwiązań prowadzących do zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności związanych z rynkiem pracy. Nadrzędnym celem EQUAL jest inicjowanie zmian sposobów udzielania pomocy grupom dyskryminowanym na rynku pracy. Projektodawcami PIW EQUAL są Partnerstwa na rzecz Rozwoju (PRR). 
czytaj dalej...>>

Publikacja "Nowe stowarzyszenia utworzone w ramach PRR Ekonomia Społeczna w Praktyce"

Nowe stowarzyszenia utworzone w ramach PRR Ekonomia Społeczna w Praktyce

W trakcie trwania projektu "Ekonomia Społeczna w Praktyce" realizowanego w ramach Inicjatywy Wsóplnotowej Equel powstało 6 lokalnych partnerstw, w ramach których doszło do utworzenia 22 nowych stowarzyszeń. W większości - to stowarzyszenia mieszkańców wsi, którzy postanowili "wziąć sprawy w swoje ręce", ale kilka nowych organizacji wyrosło także w mieście - m.in. Stowarzyszenie Mieszkańców Darzybór. To duży krok w budowaniu nowego, aktywnego i solidnego społeczeństwa obywatelskiego.

Zapraszamy do lektury
czytaj dalej...>>