poniedziałek 19 marca 2018
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług noclegowych, cateringowych oraz wynajmu sal szkoleniowych

Konkurs ofert Sieć Barki

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na świadczenie usług noclegowych, cateringowych oraz wynajmu sal szkoleniowych wraz z niezbędnym wyposażeniem, w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społ
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego

Konkurs ofert

Niniejszym zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w procesie składania ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), mającego na celu dostarczenie sprzętu komputerowego dla Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka z siedzibą w Poznaniu, w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj dalej...>>

Informacja o wyniku postępowania na dostawę sprzętu komputerowego

Konkurs ofert

Informujemy, iż w odpowiedzi na nasze zapytanie z dnia 19.11.2013 roku wpłynęły dwie oferty tj.:

  • X-KOM.pl z Częstochowy 
  • POLY-FAX z Poznania

Obie oferty nie spełniały warunków zapytania ofertowego.
W związku z powyższym nie wybrano żadnej oferty.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu komputerowego

Konkurs ofert

Niniejszym zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w procesie składania ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), mającego na celu dostarczenie sprzętu komputerowego dla Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka z siedzibą w Poznaniu, w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi transportu lotniczego

Konkurs ofert

Zapytanie ofertowe (zamówienie usługi transportu lotniczego) dotyczące organizacji zagranicznych wizyt studyjnych w terminie 2-6.12.2013 oraz 9-13.12.2013 r. w ramach projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Przedmiotem zamówienia jest organizacja usługi transportu lotniczego dla 16/17 osób z miasta Poznań, Warszawa lub Wrocław do Mediolanu (Włochy) i z powrotem w terminie 2-6.12.2013 oraz 9-13.12.2013 r. w ramach projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej.
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji zagranicznych wizyt studyjnych

Konkurs ofert

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji zagranicznych wizyt studyjnych (Włochy) organizowanych w dniach 2-6.12.2013 oraz 9-13.12.2013 r. w ramach projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej” (termin wizyty może się zmienić ze względu na organizację transportu). Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursy ofert, prowadzonego na podstawie art.
czytaj dalej...>>

Request for quotation organization of a study visits in Italy

Konkurs ofert

Request for quotation organization of a study visits (Italy) , 2-6.12.2013 and 9-13.12.2013  as part of the project "Integrated Support for Social Economy". You are kindly requested to tender your offerts in the offer contest quided on article 70 – Civil Code – we are looking for offers that provide services as: education (social economy) accommodation service, catering and bus transport during the implementation of foreign study visit in the project „Integrated support system for the social economy”  co-founded by European Social Fund. 
czytaj dalej...>>

Wybór oferty dotyczący wydania(druk, skład i łamanie) publikacji

Konkurs ofert

Protokół Ofertowy, raport sporządzony dnia 12.11.2013 przez komisję w składzie:
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji zagranicznej wizyty studyjnej (Liverpool, UK)

Konkurs ofert

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji zagranicznej wizyty studyjnej (Liverpool, UK) organizowanej w dniach 26.11.2013-30.11.2013 r. w ramach projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursy ofert, prowadzonego na podstawie art.
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe dotyczące wydania (druk, skład i łamanie) publikacji

Konkurs ofert

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest  wydanie (druk, skład i łamanie) publikacji „Partnerstwa lokalne jako istotny element rozwoju przedsiębiorstw społecznych”. Realizacja przedmiotowego zadania przewiduje:

  • Przygotowanie publikacji do druku - skład i łamanie.
  • Druk publikacji - 5000 egz.

Informacje dodatkowe:
czytaj dalej...>>