Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu, mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

poniedziałek 18 lutego 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług noclegowych, cateringowych oraz wynajmu sal szkoleniowych

Konkurs ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES - zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na świadczenie usług noclegowych, cateringowych oraz wynajmu sal szkoleniowych wraz z niezbędnym wyposażeniem, w ramach projektu ,,Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, nr PROJEKTU: pokl.07.02.02-30-009/12, projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie szkoleniowców do przeprowadzenia szkoleń w Poznaniu

Konkurs ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014/WCES - zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na wyłonienie szkoleniowców do przeprowadzenia szkoleń dla grup inicjatywnych Spółdzielni Socjalnych, w ramach projektu ,,Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, nr PROJEKTU: pokl.07.02.02-30-009/12, projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i bu
czytaj dalej...>>

„BYSTRO” – bistro & catering

„BYSTRO” – bistro & catering

Bystro jest przedsiębiorstwem społecznym Fundacji "Barka", którego misją jest tworzenie nowych miejsc pracy. Zysk jest reinwestowany w realizację celów statutowych Fundacji. W ramach warsztatu gastronomicznego zespół 10 osób bezrobotnych codziennie „ćwiczy” pracę w prawdziwych warunkach restauracyjnych.
czytaj dalej...>>

Szkolenia z zakresu Gospodarki Solidarnej

WCES

Fundacja Barka w ramach Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej oferuje organizację szkoleń z zakresu gospodarki solidarnej wraz z organizacją wizyt studyjnych do partnerstw, centrów integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, Wspólnot, stowarzyszeń. Szkolenia i wizyty możemy zorganizować z wyżywieniem oraz z noclegiem (usługi świadczone przez przedsiębiorstwa społeczne).  
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług noclegowych, cateringowych oraz wynajmu sal szkoleniowych

Konkurs ofert Sieć Barki

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na świadczenie usług noclegowych, cateringowych oraz wynajmu sal szkoleniowych wraz z niezbędnym wyposażeniem, w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społ
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego

Konkurs ofert

Niniejszym zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w procesie składania ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), mającego na celu dostarczenie sprzętu komputerowego dla Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka z siedzibą w Poznaniu, w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj dalej...>>

Informacja o wyniku postępowania na dostawę sprzętu komputerowego

Konkurs ofert

Informujemy, iż w odpowiedzi na nasze zapytanie z dnia 19.11.2013 roku wpłynęły dwie oferty tj.:

  • X-KOM.pl z Częstochowy 
  • POLY-FAX z Poznania

Obie oferty nie spełniały warunków zapytania ofertowego.
W związku z powyższym nie wybrano żadnej oferty.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu komputerowego

Konkurs ofert

Niniejszym zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w procesie składania ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), mającego na celu dostarczenie sprzętu komputerowego dla Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka z siedzibą w Poznaniu, w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi transportu lotniczego

Konkurs ofert

Zapytanie ofertowe (zamówienie usługi transportu lotniczego) dotyczące organizacji zagranicznych wizyt studyjnych w terminie 2-6.12.2013 oraz 9-13.12.2013 r. w ramach projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Przedmiotem zamówienia jest organizacja usługi transportu lotniczego dla 16/17 osób z miasta Poznań, Warszawa lub Wrocław do Mediolanu (Włochy) i z powrotem w terminie 2-6.12.2013 oraz 9-13.12.2013 r. w ramach projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej.
czytaj dalej...>>