poniedziałek 19 marca 2018
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Artykuł

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie dwóch ekspertów

Konkurs ofert Sieć Barki

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie dwóch ekspertów wchodzących w skład Grup Eksperckich i biorących udział w spotkaniach Grupy:

  1. część I: ekspert w grupie ds. pracy socjalnej; 
  2. część II: ekspert w grupie ds. zdrowia; 

(zapytanie ofertowe nr 16/2013/GSWB z dnia 21.08.2013 r.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia usługi transportu lotniczego

Konkurs ofert

Przedmiotem zamówienia jest organizacja usługi transportu lotniczego dla 16 osób z miasta Wrocław, Warszawa lub Poznań (w przypadku braku połączeń w wymienionych miastach rozważane będą także inne propozycje a także możliwe jest przesunięcie daty wizyty o jeden dzień do przodu – 24-28.09.2013)  do Liverpool i z powrotem w dniach 23.09.2013-27.02.2013 r. Zamówienie składa Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
czytaj dalej...>>

Request for quotation organization of a study visit (Liverpool, UK)

Konkurs ofert

You are kindly requested to tender your offerts in the offer contest quided on article 70 – Civil Code – we are looking for offers that provide services as: education (social economy) accommodation service, catering and bus transport during the implementation of foreign study visit in the project „Integrated support system for the social economy”  co-founded by European Social Fund. 

Details can be found in the annex

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji zagranicznej wizyty studyjnej (Liverpool, UK)

Konkurs ofert

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursy ofert, prowadzonego na podstawie art. 70 – kodeksu cywilnego na usługę: szkolenia merytorycznego dotyczącego Ekonomii Społecznej, noclegową, cateringową oraz transport podczas realizacji zagranicznej wizyty studyjnej w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły znajdą Państwo w poniższym załączniku

Zapytanie ofertowe na wyłonienie dwóch ekspertów

Konkurs ofert Sieć Barki

Zapytanie ofertowe nr 16/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
czytaj dalej...>>

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta zewnętrznego

Konkurs ofert Sieć Barki

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta zewnętrznego współpracującego z Grupą Ekspercką ds. partnerstw lokalnych i biorącego udział w spotkaniach Grupy (zapytanie ofertowe nr 15/2013/GSWB z dnia 12.07.2013 r.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Informujemy, iż zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, spośród 2 nadesłanych ofert przez:
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe na wyłonienie eksperta

Konkurs ofert Sieć Barki

Zapytanie ofertowe nr 15/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
czytaj dalej...>>

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta zewnętrznego

Konkurs ofert Sieć Barki

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta zewnętrznego współpracującego z Grupą Ekspercką ds. partnerstw lokalnych (zapytanie ofertowe nr 14/2013/GSWB z dnia 24.06.2013 r.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe – na eksperta zewnętrznego, wpłynęła 1 oferta – Pana Andrzeja Zybały i zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny została wybrana.
czytaj dalej...>>

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie ekspertów prawników

Konkurs ofert Sieć Barki

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie ekspertów prawników współpracujących z Grupą Ekspercką ds. partnerstw lokalnych i biorących udział w spotkaniach Grupy (zapytanie ofertowe nr 13/2013/GSWB z dnia 21.06.2013 r.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Informujemy, iż zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, spośród 3 nadesłanych ofert przez:
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe na wyłonienie eksperta zewnętrznego współpracującego z Grupą Ekspercką

Konkurs ofert Sieć Barki

Zapytanie ofertowe nr 14/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
czytaj dalej...>>