sobota 17 listopada 2018
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Artykuł

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta zewnętrznego

Konkurs ofert Sieć Barki

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta zewnętrznego współpracującego z Grupą Ekspercką ds. partnerstw lokalnych (zapytanie ofertowe nr 14/2013/GSWB z dnia 24.06.2013 r.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe – na eksperta zewnętrznego, wpłynęła 1 oferta – Pana Andrzeja Zybały i zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny została wybrana.
czytaj dalej...>>

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie ekspertów prawników

Konkurs ofert Sieć Barki

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie ekspertów prawników współpracujących z Grupą Ekspercką ds. partnerstw lokalnych i biorących udział w spotkaniach Grupy (zapytanie ofertowe nr 13/2013/GSWB z dnia 21.06.2013 r.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Informujemy, iż zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, spośród 3 nadesłanych ofert przez:
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe na wyłonienie eksperta zewnętrznego współpracującego z Grupą Ekspercką

Konkurs ofert Sieć Barki

Zapytanie ofertowe nr 14/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu komputerowego

Konkurs ofert

Niniejszym zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w procesie składania ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), mającego na celu dostarczenie sprzętu komputerowego dla Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka z siedzibą w Poznaniu, w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj dalej...>>

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego - Instytucja Pro Publico Bono

Fundacja Pro Publico Bono

W tym roku z okazji 200 rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego za największego z mistrzów polskiej pracy organicznej szczególną uwagę poświęcamy dziedzictwu pracy organicznej i jej tradycjom we współczesnej Polsce. Dlatego Nagrodę Pro Publico Bono – honorowy tytuł „Instytucja Pro Publico Bono” otrzymało Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego z Poznania.

To był jeden z głównych punktów Gali Pro Publico Bono, która odbyła się w Krakowie w dniach 9-10 czerwca, w ramach VI Dni Dziedzictwa Jana Pawła II.
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe na wyłonienie eksperta prawnika

Konkurs ofert Sieć Barki

Zapytanie Ofertowe nr 13/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
czytaj dalej...>>

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie dwóch ekspertów

Konkurs ofert Sieć Barki

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie dwóch ekspertów wchodzących w skład Grup Eksperckich i biorących udział w spotkaniach Grupy:
czytaj dalej...>>

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji zagranicznej wizyty studyjnej

Konkurs ofert

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji zagranicznej wizyty studyjnej organizowanej w ramach projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej.
czytaj dalej...>>

Oferta organizacji wizyt studyjnych

Spotkanie z grupą Pań zakładających spółdzielnie

Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" oferuje organizację wizyt studyjnych do podmiotów ekonomii społecznej w Sieci Barki w Wielkopolsce. W ramach wizyty uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć miejsca, które posłużyły jako modele przy tworzeniu ustaw takich jak m.in. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym czy Ustawa o spółdzielniach socjalnych oraz uczestniczyć w teoretycznych zajęciach z zakresu przedsiębiorczości społecznej, czy budowania partnerstw lokalnych. 
czytaj dalej...>>

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta

Konkurs ofert Sieć Barki

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta badacza wchodzącego w skład Grupy Eksperckiej ds. partnerstw lokalnych i biorącego udział w spotkaniach Grupy (zapytanie ofertowe nr 11/2013/GSWB z dnia 23.05.2013 r.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Informujemy, iż zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, spośród 3 nadesłanych ofert przez:
czytaj dalej...>>