poniedziałek 19 marca 2018
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji zagranicznej wizyty studyjnej

Konkurs ofert

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji zagranicznej wizyty studyjnej (Niemcy) organizowanej w dniach 24-28.06.2013 r. w ramach projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”
czytaj dalej...>>

Konkurs ofert na wyłonienie eksperta badacza

Konkurs ofert Sieć Barki

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na wyłonienie eksperta badacza wchodzącego w skład Grupy Eksperckiej ds.
czytaj dalej...>>

Redaktor „Gazety Ulicznej” zwycięża w dziennikarskich potyczkach z modą

Redaktor „Gazety Ulicznej” zwycięża w dziennikarskich potyczkach z modą

Kultura solidarności niesie w sobie rozmaite wymiary inicjatyw podejmowanych w obszarze życia obywatelskiego – jednym z takich wydarzeń jest udział „Gazety Ulicznej” w XIV Edycji Gali Mody – Dziennikarskich Potyczek z Modą – najbardziej prestiżowego w świecie polskiej mody wydarzenia kulturotwórczego, podczas którego przyznawane są „Złote Pętelki”.  Jednym z czołowych punktów programu jest zaproszenie dziennikarzy z całej Polski do wzięcia udziału w prezentacji modowej.
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe na wyłonienie dwóch ekspertów wchodzących w skład Grup Eksperckich

Konkurs ofert Sieć Barki

Zapytanie ofertowe nr 10/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku broszur informacyjnych

Konkurs ofert

Zapytanie ofertowe dotzcyce wydruku broszur informacyjnych Wraz z korektą, opracowaniem merytorycznym, graficznym, składem i łamaniem w ramach projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres usługi w szczególności obejmuje: wydruk broszury informacyjnej, opracowanie merytoryczne, korekta, opracowanie graficzne, skład i łamanie.

 
czytaj dalej...>>

Konkursu ofert na usługę konferencyjną, cateringową i hotelarską

Konkurs ofert Sieć Barki

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na usługę konferencyjną, cateringową i hotelarską związaną z organizacją spotkań grup eksperckich w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).
czytaj dalej...>>

Przedsiębiorstwo Społeczne - Diakonijna Spółka Zatrudnienia Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Społeczne - Diakonijna Spółka Zatrudnienia Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Społeczne - Diakonijna spółka zatrudnienia sp. z o.o. powstało z inspiracji i współpracy niemieckiej fundacji Wohnen und Beraten z polskimi organizacjami pozarządowymi – Fundacją Barka, Stowarzyszeniem Dla Ludzi i Środowiska oraz gminą Ewangelicko-Augsburską w Poznaniu i Gminą Kwilcz.
czytaj dalej...>>

Centrum Integracji Społecznej na ul. Dąbrowskego w Poznaniu

Centrum Integracji Społecznej na ul. Dąbrowskego w Poznaniu

Centrum Integracji Społecznej na ul. Dąbrowskego w Poznaniu jest prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka”. W ramach warsztatów (remontowo-budowlanego, porządkowego i handlowego) uczy się tu i pracuje 25 osób.
czytaj dalej...>>

Ośrodek wypoczynkowy w Chudobczycach

Domki letniskowe w ośrodku wypoczynkowym w Chudobczycach

Ośrodek wypoczynkowy w Chudobczycach nad jeziorem Lubosz Wielki jest przedsiębiorstwem społecznym Fundacji „Barka”. W Ośrodku znajduje się dziesięć 4-osobowych domków oraz wspólna świetlica.
czytaj dalej...>>

W Starej Piekarni

W Starej Piekarni .

W Starej Piekarni ?

  • Bo jest pyszne JEDZENIE !
  • Bo jest wyjątkowa ATMOSFERA !
  • Bo jest SZCZYTNY CEL !

Stara Piekarnia jest restauracją działającą jako przedsiębiorstwo społeczne Fundacji "Barka". Specjalnością lokalu są dania przygotowane z produktów lokalnych i ekologicznych.
czytaj dalej...>>