Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu, mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

poniedziałek 18 lutego 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Artykuł

Oferta organizacji wizyt studyjnych

Spotkanie z grupą Pań zakładających spółdzielnie

Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" oferuje organizację wizyt studyjnych do podmiotów ekonomii społecznej w Sieci Barki w Wielkopolsce. W ramach wizyty uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć miejsca, które posłużyły jako modele przy tworzeniu ustaw takich jak m.in. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym czy Ustawa o spółdzielniach socjalnych oraz uczestniczyć w teoretycznych zajęciach z zakresu przedsiębiorczości społecznej, czy budowania partnerstw lokalnych. 
czytaj dalej...>>

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta

Konkurs ofert Sieć Barki

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta badacza wchodzącego w skład Grupy Eksperckiej ds. partnerstw lokalnych i biorącego udział w spotkaniach Grupy (zapytanie ofertowe nr 11/2013/GSWB z dnia 23.05.2013 r.) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Informujemy, iż zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, spośród 3 nadesłanych ofert przez:
czytaj dalej...>>

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie dwóch ekspertów

Konkurs ofert Sieć Barki

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie dwóch ekspertów wchodzących w skład Grup Eksperckich i biorących udział w spotkaniach grupy:
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/GSBW dotyczące wyłonienia dwóch ekspertów

Konkurs ofert Sieć Barki

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na wyłonienie dwóch ekspertów wchodzących w skład Grup Eksperckich i biorących udział w spotkaniach Grupy, w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczn
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji transportu autobusowego dla zagranicznej wizyty studyjnej

Konkurs ofert

Przedmiotem zamówienia jest organizacja usługi transportu autokar/bus dla 17 osób z Poznań do Niemiec (dokładna nazwa miejscowości jeszcze nie jest znana) i z powrotem w dniach 24-28.06.2013. W ramach wizyty studyjnej potrzebny będzie także transport na miejscu wizyty. Będą to niewielkie odległość pomiędzy kolejnymi instytucjami.  Zamówienie składa Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji zagranicznej wizyty studyjnej

Konkurs ofert

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji zagranicznej wizyty studyjnej (Niemcy) organizowanej w dniach 24-28.06.2013 r. w ramach projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”
czytaj dalej...>>

Konkurs ofert na wyłonienie eksperta badacza

Konkurs ofert Sieć Barki

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na wyłonienie eksperta badacza wchodzącego w skład Grupy Eksperckiej ds.
czytaj dalej...>>

Redaktor „Gazety Ulicznej” zwycięża w dziennikarskich potyczkach z modą

Redaktor „Gazety Ulicznej” zwycięża w dziennikarskich potyczkach z modą

Kultura solidarności niesie w sobie rozmaite wymiary inicjatyw podejmowanych w obszarze życia obywatelskiego – jednym z takich wydarzeń jest udział „Gazety Ulicznej” w XIV Edycji Gali Mody – Dziennikarskich Potyczek z Modą – najbardziej prestiżowego w świecie polskiej mody wydarzenia kulturotwórczego, podczas którego przyznawane są „Złote Pętelki”.  Jednym z czołowych punktów programu jest zaproszenie dziennikarzy z całej Polski do wzięcia udziału w prezentacji modowej.
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe na wyłonienie dwóch ekspertów wchodzących w skład Grup Eksperckich

Konkurs ofert Sieć Barki

Zapytanie ofertowe nr 10/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku broszur informacyjnych

Konkurs ofert

Zapytanie ofertowe dotzcyce wydruku broszur informacyjnych Wraz z korektą, opracowaniem merytorycznym, graficznym, składem i łamaniem w ramach projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres usługi w szczególności obejmuje: wydruk broszury informacyjnej, opracowanie merytoryczne, korekta, opracowanie graficzne, skład i łamanie.

 
czytaj dalej...>>