piątek 16 listopada 2018
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Artykuł

Poszukujemy osoby na stanowisko szefa kuchni w kawiarni/restauracji „W Starej Piekarni”

Oferta pracy w Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka

 

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” poszukuje osoby na stanowisko szefa kuchni w kawiarni/restauracji „W Starej Piekarni”

Okres zatrudnienia: od 1 kwietnia 2013 (na okres próbny).
Wymiar godzin: Praca na cały etat.

Wymagania:
czytaj dalej...>>

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta w zakresie budowania i funkcjonowania partnerstw lokalnych, zapytania nr 3/2013/GSW

Konkurs ofert Sieć Barki

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta w zakresie budowania i funkcjonowania partnerstw lokalnych w projekcie "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej". 

Zapytanie ofertowe nr 3/2013/GSWB z dnia 14 lutego 2013r. W związku z tym, że w odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta, Zamawiający nie dokonał wyboru Wykonawcy. 

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta w zakresie pracy socjalnej, nr 2/2013/GSWB

Konkurs ofert Sieć Barki

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta w zakresie pracy socjalnej w projekcie "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej". 

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/GSWB z dnia 24 lutego 2013r.

W związku z tym, że w odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta, Zamawiający nie dokonał wyboru Wykonawcy.

Podkoziołek w kawiarni „W Starej Piekarni”

Podkoziołek w kawiarni „W Starej Piekarni”

Integracja w środowisku Barki ma rozmaite wymiary – szczerej rozmowy, wizyt studyjnych z udziałem przedstawicieli partnerstw lokalnych oraz… wydarzeń jednoczących pragnienia ciała i ducha – takim też był z całą pewnością podkoziołek – bal w „W Starej Piekarni” adresowany do pracowników Barki oraz osób zaprzyjaźnionych. „W Starej Piekarni” – przedsiębiorstwo społeczne zajmujące się edukacją i integracją – miejsce wyjątkowe, które jedna z sobą różne działania: społeczne, kulturalne oraz artystyczne.
czytaj dalej...>>

Konkurs na wyłonienie eksperta w zakresie budowania i funkcjonowania partnerstw lokalnych

Konkurs ofert Sieć Barki

 

Konkurs na wyłonienie eksperta w zakresie budowania i funkcjonowania partnerstw lokalnych (3/2013/GSWB)
czytaj dalej...>>

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta w zakresie doradztwa prawnego

Konkurs ofert Sieć Barki

 

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta w zakresie doradztwa prawnego (tematyka zawiązywania partnerstw lokalnych przez samorząd gminny). Oferta nr 1/2013/GSWB

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta w zakresie doradztwa prawnego (tematyka zawiązywania partnerstw lokalnych przez samorząd gminny) w ramach projektu "Tworzenie i  rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej".

Zapytanie ofertowe nr 1/2013/GSWB z dnia 24.01.2013r.
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe na wyłonienie eksperta w zakresie pracy socjalnej w ramach Projektu 1.18

Konkurs ofert Sieć Barki

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe na wyłonienie eksperta w zakresie doradztwa prawnego (tematyka zawiązywania partnerstw lokalnych)

Konkurs ofert Sieć Barki

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701-705 Kodeksu cywilnego na wyłonienie eksperta w zakresie doradztwa prawnego (tematyka zawiązywania partnerstw lokalnych przez samorząd gminny)w ramach Projektu 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 - w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj dalej...>>

Wybór oferty - przeprowadzenie usługi transportu lotniczego

Konkurs ofert

Raport sporządzony dnia 16.01.2013 przez komisję w składzie:
czytaj dalej...>>

Wybór oferty - przeprowadzenie wizyty studyjnej w Anglii

Konkurs ofert

Raport sporządzony dnia 16.01.2013 przez komisję w składzie:
czytaj dalej...>>