poniedziałek 19 marca 2018
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Artykuł

Podkoziołek w kawiarni „W Starej Piekarni”

Podkoziołek w kawiarni „W Starej Piekarni”

Integracja w środowisku Barki ma rozmaite wymiary – szczerej rozmowy, wizyt studyjnych z udziałem przedstawicieli partnerstw lokalnych oraz… wydarzeń jednoczących pragnienia ciała i ducha – takim też był z całą pewnością podkoziołek – bal w „W Starej Piekarni” adresowany do pracowników Barki oraz osób zaprzyjaźnionych. „W Starej Piekarni” – przedsiębiorstwo społeczne zajmujące się edukacją i integracją – miejsce wyjątkowe, które jedna z sobą różne działania: społeczne, kulturalne oraz artystyczne.
czytaj dalej...>>

Konkurs na wyłonienie eksperta w zakresie budowania i funkcjonowania partnerstw lokalnych

Konkurs ofert Sieć Barki

 

Konkurs na wyłonienie eksperta w zakresie budowania i funkcjonowania partnerstw lokalnych (3/2013/GSWB)
czytaj dalej...>>

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta w zakresie doradztwa prawnego

Konkurs ofert Sieć Barki

 

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta w zakresie doradztwa prawnego (tematyka zawiązywania partnerstw lokalnych przez samorząd gminny). Oferta nr 1/2013/GSWB

Informacja o wyniku postępowania na wyłonienie eksperta w zakresie doradztwa prawnego (tematyka zawiązywania partnerstw lokalnych przez samorząd gminny) w ramach projektu "Tworzenie i  rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej".

Zapytanie ofertowe nr 1/2013/GSWB z dnia 24.01.2013r.
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe na wyłonienie eksperta w zakresie pracy socjalnej w ramach Projektu 1.18

Konkurs ofert Sieć Barki

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe na wyłonienie eksperta w zakresie doradztwa prawnego (tematyka zawiązywania partnerstw lokalnych)

Konkurs ofert Sieć Barki

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701-705 Kodeksu cywilnego na wyłonienie eksperta w zakresie doradztwa prawnego (tematyka zawiązywania partnerstw lokalnych przez samorząd gminny)w ramach Projektu 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 - w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj dalej...>>

Wybór oferty - przeprowadzenie usługi transportu lotniczego

Konkurs ofert

Raport sporządzony dnia 16.01.2013 przez komisję w składzie:
czytaj dalej...>>

Wybór oferty - przeprowadzenie wizyty studyjnej w Anglii

Konkurs ofert

Raport sporządzony dnia 16.01.2013 przez komisję w składzie:
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy strony www

Konkurs ofert

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 roku), na wyłonienie Wykonawcy strony www projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (WCES) w ramach projektu ,,Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, nr PROJEKTU: pokl.07.02.02-30-009/12, projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji zagranicznej wizyty studyjnej

Konkurs ofert

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursy ofert, prowadzonego na podstawie art.
czytaj dalej...>>

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji usługi transportu lotniczego

Konkurs ofert

Przedmiotem zamówienia jest organizacja usługi transportu lotniczego dla 15 osób z miasta Wrocław, Warszawa lub Poznań (w przypadku braku połączeń w wymienionych miastach rozważane będą także inne propozycje)  do Liverpool i z powrotem w dniach 28.01.2012-1.02.2013 r. Zamówienie składa Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.