Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

niedziela 26 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Poznań Zawady

Kontakt

Budynek Szkoły Barki
Stowarzyszenie Szkoła "Barki" im. H. Ch Kofoeda 
Centrum Integracji Społecznej

ul. Św. Wincentego 6/9
PL 61-003 Poznań
Tel.:  +48 61 6682313
Fax:   +48 61 6682417
KRS:   0000 175962
Konto: 50 1020 4027 0000 1302 0294 944

Historia CIS

Zajęcia na warsztacie

 W 1993 doszło do spotkania Fundacji Barka z przedstawicielami kopenhaskiej Szkoły Kofoeda. Wynikiem tego spotkania było uruchomienie programu nazwanego "Szkołą Barki". Od 1996 roku, gdy teren po firmie "Elektromet" przy ulicy Św. Wincentego został bezpłatnie użyczony Fundacji "Barka" przez Urząd Miasta Poznania - "Szkoła Barki" mogła go stopniowo przystosować do wymagań swojego programu. Uruchomiono 10 warsztatów, codzienie odbywały się zajęcia edukacji ogólnej, spotkania grup wsparcia i samokształceniowych.
czytaj dalej...>>

FUNDACJA "BARKA" POSZUKUJE MODERATORA GRUPY SAMOPOMOCOWEJ W PROJEKCIE "MOST DO SAMODZIELNOŚCI"

Fundacja „Barka” oraz Miasto Poznań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poszukują moderatora grupy samopomocowej w projekcie pt. "Most do samodzielności". Szczegóły oferty znajdują się w załączniku.
czytaj dalej...>>

REALIZACAJA PROJEKTU „KOŁO GAZETY ULICZNEJ – STOP WYKLUCZENIU I MARGINALIZACJI”

Teatr Porywacze Ciał

Od września 2014 r. do końca lutego 2016 r. , Stowarzyszenie Wydawnicze Barki realizowało projekt „Koło Gazety Ulicznej – STOP wykluczeniu i marginalizacji”, dofinasowany przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”.
czytaj dalej...>>

Kursy CIS II Edycja - zaproszenie dla podmiotów zewnętrznych

Konkurs ofert

Szanowni Państwo,

Niniejszym zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w procesie składania ofert, mającego na celu realizację kursów dla Stowarzyszenia Szkoły "Barki" Im.H.Ch.Kofoeda – Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Poznaniu w ramach projektu „ Szkoła umiejętności życia” – Centrum Integracji Społecznej współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1
czytaj dalej...>>

Kursy CIS - zaproszenie dla podmiotów zewnętrznych

Konkurs ofert

Szanowni Państwo,

Niniejszym zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w procesie składania ofert, mającego na celu realizację kursów dla Stowarzyszenia Szkoły "Barki" Im.H.Ch.Kofoeda – Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Poznaniu w ramach projektu „ Szkoła umiejętności życia” – Centrum Integracji Społecznej współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1
czytaj dalej...>>

Test Galerii Foto

Test Galerii Fotograficznej

„Szkoła umiejętności życia”

Logo EFS

Stowarzyszenie Szkoła Barki im. H. Ch.Kofoeda – Centrum Integracji Społecznej informuje, że z dniem 1 października 2010 r. rozpoczęło realizację projektu


czytaj dalej...>>

Pożegnanie KARAWANY "Bruksela 17.10" - Foto

4 października 2010 z Poznania wyruszyła do Brukseli wyprawa rowerowa KARAWANA "Bruksela 17.10" Uczestnicy chcą pokonać ponad 1000 km trasy by podczas obchodów Dnia Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym wręczyć kierownictwu Unii Europejskiej swoją Petycję. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego fotoreportażu z pożegnania uczestników rajdu w siedzibie Fundacji Barka na poznańskich Zawadach.

Sprawozdanie z konferencji: "Jak instytucje ekonomii społecznej zmieniają oblicza gmin wielkopolskich"

Konferencja "Jak instytucje ekonomii społecznej zmieniają oblicza gmin wielkopolskich"

W czwartek, 16 września 2010 w siedzibie Szkoły „Barki” odbyła się II część konferencji: "Jak instytucje ekonomii społecznej zmieniają oblicza gmin wielkopolskich". Konferencję otworzyła Pani Barbara Sadowska. Prezes Fundacji Barka Pan Tomasz Sadowski omówił rolę Centrum Ekonomii Społecznej i Targów Przedsiębiorczości Społecznej dla rozwoju regionu wielkopolskiego. Na konferencji przedstawione zostały rezultaty działania i metodologii pracy CES-u w Poznaniu, realizowanego ze środków POKL 7.2.2.
czytaj dalej...>>