INNO – WISEs

Od września 2018 r. Fundacja „Barka” jest partnerem w międzynarodowym projekcie „INNO-WISEs” w ramach programu Interreg Europa. Projekt łączy partnerów z przedsiębiorstw społecznych zajmujących się integracją zawodową, partnerów naukowych, badaczy, ekspertów technologicznych oraz przedstawicieli lokalnych władz publicznych. Partnerzy pochodzą z następujących krajów: Włoch, Słowenii, Chorwacji, Belgii oraz Polski.

WISE (z ang. Work Integration Social Enteprises), czyli przedsiębiorstwa, które pracują nad integracją osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, zmagają się z wyzwaniami nie tylko społecznymi, ale również ekonomicznymi. Częstym problemem są braki w kompetencjach pracowników tychże przedsiębiorstw, co powoduje mniejszą ich konkurencyjność. Takie braki dotyczą również postępu technologicznego i innowacji gospodarczych. Projekt INNO-WISE ma na celu wsparcie tych przedsiębiorstw, poprzez opracowanie i dostarczenie rozwiązań do zastosowania kluczowych technologii i modeli zarządzania w sektorze przedsiębiorstw społecznych.

W ramach projektu powstanie elastyczna platforma komunikacji cyfrowej oraz programy szkoleniowe, które mają przyczynić się do zwiększenia przedsiębiorczego nastawienia oraz umiejętności przedsiębiorstw społecznych.

Rolą Barki jest przetestowanie zaproponowanych w ramach projektu rozwiązań z przedsiębiorstwami społecznymi oraz podmiotami ekonomii społecznej, z którymi współpracujemy.

https://pl-pl.facebook.com/fundacjabarka/videos/923900601453268

www: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/INNO-WISEs.html

FB: https://www.facebook.com/pg/INNOWISEs/about/?ref=page_internal

Kontakt:

Maria Sadowska
tel. 530 435 179
mail: maria.sadowska@barka.org.pl

×