INNO – WISEs

Od
września 2018 r. Fundacja „Barka” jest partnerem w
międzynarodowym projekcie „INNO-WISEs” w ramach programu
Interreg Europa. Projekt łączy partnerów z przedsiębiorstw
społecznych zajmujących się integracją zawodową, partnerów
naukowych, badaczy, ekspertów technologicznych oraz przedstawicieli
lokalnych władz publicznych. Partnerzy pochodzą z następujących
krajów: Włoch, Słowenii, Chorwacji, Belgii oraz Polski.

WISE
(z ang. Work Integration Social Enteprises), czyli przedsiębiorstwa,
które pracują nad integracją osób z grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym, zmagają się z wyzwaniami nie tylko
społecznymi, ale również ekonomicznymi. Częstym problemem są
braki w kompetencjach pracowników tychże przedsiębiorstw, co
powoduje mniejszą ich konkurencyjność. Takie braki dotyczą
również postępu technologicznego i innowacji gospodarczych.
Projekt INNO-WISE ma na celu wsparcie tych przedsiębiorstw, poprzez
opracowanie i dostarczenie rozwiązań do zastosowania kluczowych
technologii i modeli zarządzania w sektorze przedsiębiorstw
społecznych.

W
ramach projektu powstanie elastyczna platforma komunikacji cyfrowej
oraz programy szkoleniowe, które mają przyczynić się do
zwiększenia przedsiębiorczego nastawienia oraz umiejętności
przedsiębiorstw społecznych.

Rolą
Barki jest przetestowanie zaproponowanych w ramach projektu rozwiązań
z przedsiębiorstwami społecznymi oraz podmiotami ekonomii
społecznej, z którymi współpracujemy.

 

https://pl-pl.facebook.com/fundacjabarka/videos/923900601453268

www:
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/INNO-WISEs.html

FB:
https://www.facebook.com/pg/INNOWISEs/about/?ref=page_internal

YT:

Inno-Wisess Barka Story

Kontakt:

 

Maria Sadowska
tel. 530 435 179
mail: maria.sadowska@barka.org.pl

 

×
Skip to content