Program Dostępnego Budownictwa

Wyborem władz stowarzyszenia oraz określeniem planów działania na lata 2015-2016 zaowocowało Walne Zebranie Stowarzyszenia Barka-Darzybór.

W Poznaniu, w dniu 24 lutego 2015 r., w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA w Poznaniu,  odbyło się Walne Zebranie Członków „Stowarzyszenia na Rzecz Dostępnego Budownictwa BARKA – DARZYBÓR” (Kongres Zwyczajny Stowarzyszenia).

Uczestnicy  podsumowali cały okres działalności Stowarzyszenia, w  tym najbardziej widoczny efekt  – jakim jest wybudowanie osiedla mieszkaniowego Darzybór- zwanego osiedlem socjalnym. Niestety, powstało ono w mocno okrojonym zakresie, w stosunku do zakładanych planów. Gościem spotkania był Andrzej Dawidowski – który wraz z rodziną jest mieszkańcem jednego z domów na osiedlu i  jak podkreślił , do tej pory Miasto Poznań – partner przedsięwzięcia, w coraz mniejszym stopniu realizuje wcześniejsze założenia społeczne tego projektu.

Zgromadzeni wyrazili nadzieję, że nowo wybrany Prezydent Poznania-Jacek Jaśkowiak i odpowiednie służby pochylą się ponownie nad pierwotną wizją przedsięwzięcia z korzyścią dla obecnych i następnych mieszkańców tego miejsca, jak i dla idei dostępnego budownictwa w ogóle. 

Kongres  wybrał członków Zarządu Głównego w dotychczasowym składzie: Jarosława Południkiewicza, Andrzeja Gorońskiego, Wiesława Buczkowskiego, Aleksandrę Konieczną, Michała Łagodę, Włodzimierza Urbańczaka oraz Artura Marszała. Prezesem Zarządu Głównego ponownie został Jarosław Południkiewicz. 

Całemu Zarządowi życzymy satysfakcji z podjętego wyzwania oraz owocnej realizacji planów.

Na zakończenie zaprezentowano bogaty program działań na lata 2015-2016, w tym: kontakt z ministerstwami patronującymi Stowarzyszeniu; pomoc w prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski, na zlecenie Komisji Europejskiej, badaniach „najlepszych praktyk aktywności obywatelskiej” w wybranych 10 krajach UE – na przykładzie poznańskiego Osiedla „Darzybór” oraz wspieranie Fundacji Barka w podejmowanych przez nią inwestycjach.

×