Nagrody i wyróżnienia

Wybrane nagrody i wyróżnienia dla Fundacji Barka i jej Założycieli: Tomasza i Barbary Sadowskich

Konkurs Głosu Wielkopolskiego „100 powodów do dumy – 100 społeczników z Wielkopolski”. Tomasz Sadowski znalazł się w gronie stu wybitnych społeczników, Wielkopolski, Poznań 2018

•  Tytuł „Zasłużeni dla Miasta Poznania” dla Założycieli Fundacji Barka, Barbary i Tomasza Sadowskich przyznany przez Radę Miasta Poznania, Poznań 2016

•  Nagroda na World CSR Congress (Światowy Dzień Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) –Bombaj, Indie 2015

•  Nagroda Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) przyznana Fundacji Barka przez Przewodniczącego EKES-u, p. Georges Dassis, Bruksela 2015

•  Nagroda w dziedzinie filantropii francuskiego Banku BNP Paribas, 2014

•  Europejska Nagroda Obywatelska przyznana przez Parlament Europejski, Bruksela2014

•  Nagroda Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN), Londyn 2013

•  Nagroda Europejskiej Sieci Miast i Regionów na rzecz Gospodarki Społecznej, Bruksela 2013

•  Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, odznaczenia Prezydenta RP dla Założycieli Fundacji Barka Tomasza i Barbary Sadowskich, Warszawa, 2011

•  World Habitat Award, przyznana w ramach organizowanych przez ONZ – Światowych Dni Mieszkalnictwa, Waszyngton, 2009

•  Nagroda Grand Prix Fundacji Pro Publico Bono z okazji XX-lecia Odrodzenia Polski, 2009 

•  Główna nagroda Fundacji Pro Publico Bono za całokształt działalności Fundacji Barka, w szczególności za działania wspierające polskich emigrantów w Londynie i Dublinie, Kraków, 2007

•  I Nagroda Banku Światowego i rządu Japonii w konkursie Globalnej Sieci Rozwoju (Global Development Network) w kategorii „najbardziej innowacyjne dzieło”, Pekin, 2007

•   Nagroda Fundacji Klausa Schwaba – World Economic Forum, Davos 2004

•  Wyróżnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z okazji 15-lecia Fundacji Barka, 2004

•  II miejsce Fundacji „Barka” w konkursie Globalnej Sieci Rozwoju (GDN) w Kairze pod patronatem Banku Światowego, 2003

•  Honorowy Herb Miasta Poznania z okazji 750-lecia alokacji Miasta Poznania, 2004

•  Nagroda „Time Magazine” – European Heros, 2003

•  Złoty Medal Alberta Schweitzera przyznany przez Albert Schweitzer World Academy of Medicine,  maj 2003

•  Powołany do Międzynarodowej Grupy Przedsiębiorców Społecznych – Fundacji Klausa Schwaba, 2002

•  Przyjęcie B. i T. Sadowskich do grona międzynarodowych przedsiębiorców społecznych przy World Economic Forum, Genewa 2002

•  Nagroda Srebrnej Róży (Silver Rose Award) przyznana przez Organizację Europejską SOLIDAR, 2001 

•  Nagroda telewizji CNN dla Fundacji Barka jako jednej z 10-ciu najlepszych praktyk przedsiębiorczości społecznej na świecie, 2000

•  Medal Rzecznika Praw Obywatelskich, 2000 

•  Wyróżnienie Pro Publico Bono z okazji dziesięciolecia wolności – wyróżnienie Premiera Jerzego Buzka, 1999

•  Nagroda Krajowa oraz Europejska Henry Ford Conservation Awards, za program „Dla ludzi i środowiska”, 1998

•  Nagroda Australijskiej Fundacji Wspierania Niezależnej Kultury Polskiej POL CUL dla Barbary i Tomasza  Sadowskich, 1997

•  Tytuł „Innowatora dla Dobra Ogółu” przyznany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Innowatorów Społecznych „Ashoka” – USA, 1996

•  Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 1996

•  Tytuł „Człowiek – lek na całe zło” „Super Ekspres”, 1995

•  Tytuł Człowieka Roku „Wielkopolanin”, 1994

×