Nagrody i wyróżnienia

Wybrane nagrody i wyróżnienia dla Fundacji Barka i jej Założycieli: Tomasza i Barbary Sadowskich
 • ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO dla Barbary Sadowskiej, przyznawana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2024
 • Nagroda Specjalna Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, w kategorii praca zespołowa. Warszawa 2023
 • Odznaka Primus in Agendo za szczególne działania lub zasługi na rzecz ekonomii społecznej dla Barbary Sadowskiej przyznawana przez Misiterstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Warszawa 2023
 • Wyróżnienie od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dla Centrum Integracji Społecznej Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w uznaniu szczególnych osiągnięć z okazji 20-lecia ustawy o zatrudnieniu socjalnym, Warszawa 2023
 • Tytuł jednej z dziesięciu najbardziej inspirujących kobiet w przedsiębiorczości społecznej 2023 roku dla Barbary Sadowskiej nadany przez Success Pitchers – The 10 Most Inspiring Women in Leaders in Social Enterprise, 2023
 • Konkurs Głosu Wielkopolskiego „100 powodów do dumy – 100 społeczników z Wielkopolski”. Tomasz Sadowski znalazł się w gronie stu wybitnych społeczników, Wielkopolski, Poznań 2018
 • Tytuł „Zasłużeni dla Miasta Poznania” dla Założycieli Fundacji Barka, Barbary i Tomasza Sadowskich przyznany przez Radę Miasta Poznania, Poznań 2016
 • Nagroda na World CSR Congress (Światowy Dzień Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) –Bombaj, Indie 2015
 • Nagroda Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) przyznana Fundacji Barka przez Przewodniczącego EKES-u, p. Georges Dassis, Bruksela 2015
 • Nagroda w dziedzinie filantropii francuskiego Banku BNP Paribas, 2014
 • Europejska Nagroda Obywatelska przyznana przez Parlament Europejski, Bruksela2014
 • Nagroda Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN), Londyn 2013
 • Nagroda Europejskiej Sieci Miast i Regionów na rzecz Gospodarki Społecznej, Bruksela 2013
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, odznaczenia Prezydenta RP dla Założycieli Fundacji Barka Tomasza i Barbary Sadowskich, Warszawa, 2011
 • World Habitat Award, przyznana w ramach organizowanych przez ONZ – Światowych Dni Mieszkalnictwa, Waszyngton, 2009
 • Nagroda Grand Prix Fundacji Pro Publico Bono z okazji XX-lecia Odrodzenia Polski, 2009 
 • Główna nagroda Fundacji Pro Publico Bono za całokształt działalności Fundacji Barka, w szczególności za działania wspierające polskich emigrantów w Londynie i Dublinie, Kraków, 2007
 • I Nagroda Banku Światowego i rządu Japonii w konkursie Globalnej Sieci Rozwoju (Global Development Network) w kategorii „najbardziej innowacyjne dzieło”, Pekin, 2007
 • Nagroda Fundacji Klausa Schwaba – World Economic Forum, Davos 2004
 • Wyróżnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z okazji 15-lecia Fundacji Barka, 2004
 • II miejsce Fundacji „Barka” w konkursie Globalnej Sieci Rozwoju (GDN) w Kairze pod patronatem Banku Światowego, 2003
 • Honorowy Herb Miasta Poznania z okazji 750-lecia alokacji Miasta Poznania, 2004
 • Nagroda „Time Magazine” – European Heros, 2003
 • Złoty Medal Alberta Schweitzera przyznany przez Albert Schweitzer World Academy of Medicine,  maj 2003
 • Powołany do Międzynarodowej Grupy Przedsiębiorców Społecznych – Fundacji Klausa Schwaba, 2002
 • Przyjęcie B. i T. Sadowskich do grona międzynarodowych przedsiębiorców społecznych przy World Economic Forum, Genewa 2002
 • Nagroda Srebrnej Róży (Silver Rose Award) przyznana przez Organizację Europejską SOLIDAR, 2001 
 • Nagroda telewizji CNN dla Fundacji Barka jako jednej z 10-ciu najlepszych praktyk przedsiębiorczości społecznej na świecie, 2000
 • Medal Rzecznika Praw Obywatelskich, 2000
 •  
 • Wyróżnienie Pro Publico Bono z okazji dziesięciolecia wolności – wyróżnienie Premiera Jerzego Buzka, 1999
 • Nagroda Krajowa oraz Europejska Henry Ford Conservation Awards, za program „Dla ludzi i środowiska”, 1998
 • Nagroda Australijskiej Fundacji Wspierania Niezależnej Kultury Polskiej POL CUL dla Barbary i Tomasza  Sadowskich, 1997
 • Tytuł „Innowatora dla Dobra Ogółu” przyznany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Innowatorów Społecznych „Ashoka” – USA, 1996
 • Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 1996
 • Tytuł „Człowiek – lek na całe zło” „Super Ekspres”, 1995
 • Tytuł Człowieka Roku „Wielkopolanin”, 1994

 

×