O SIECI BARKI

W wyniku usamodzielnienia się programów Fundacji „Barka”, powołanych zostało 27 podmiotów:
4 fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie oraz oddziały zagraniczne Barki.

Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa. W 2004 r. powstał Związek Organizacji  Sieć Współpracy Barka, w skład którego weszły organizacje wywodzące się z Barki i inne organizacje, które dzieliły wspólną wizję i misję.

Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich, a szczególnie  samopomocowych.

Dowiedz się więcej o Sieci Barki.

Przejdź do strony www.siecbarki.pl

www.siecbarki.pl
×