Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz Stowarzyszenie Grupa Animacji Społecznej „Rezerwat” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizują wspólnie projekt “Trampolina do aktywnego życia” (wrzesień 2019 – sierpień 2021).

W ramach naszych działań wspieramy uczestników projektu poprzez: doradztwo zawodowe, pomoc prawdą, wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne, organizację kursów zawodowych oraz 3-miesięcznych płatnych stażów, spotkania dla dzieci i dla rodziców, opiekę nad dziećmi podczas uczestnictwa rodziców w spotkaniach w ramach projektu, zajęcia sportowe, grupy samopomocowe, warsztaty kompetencyjne, spotkania integracyjne.


Projekt adresowany jest do:

  • mieszkańców lokali socjalnych, treningowych, komunalnych
  • osób oczekujących na mieszkania socjalne, komunalne
  • mieszkańców ośrodków dla osób bezdomnych
  • osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych
  • osób niepełnosprawnych
  • osób uzależnionych
  • osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
  • osób z niskim wykształceniem (max. szkoła zawodowa, technikum, liceum ogólnokształcące)
  • osób bez doświadczenia zawodowego
  • osób korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Formularz rekrutacyjny można:

Wypełniony formularz należy złożyć w siedzibie Fundacji Barka przy ul. św. Wincentego 6/9


Kontakt:


Maria Sadowska
tel. 530 435 179
mail: maria.sadowska@barka.org.pl

×